2013-09-12 10:02Pressmeddelande

Kommunala särkrav snart historia

null

Husmodellen Avanti. /Foto: Myresjöhus

Trä- och Möbelföretagen, TMF,  välkomnar regeringen och bostadsminister Stefan Attefalls förslag om slopade särkrav. Kommuner ska inte ställa upp lokala regler och krav för byggandet.

- Det är oansvarigt och sätter käppar i hjulet för en mer kostnadseffektiv bostadsproduktion. Förslaget anser vi glädjande och ett stort steg i rätt riktning för att succesivt öka bostadsbyggandet, säger Gustaf Edgren, Branschutveckling Trähus TMF.

Från trähusbranschens sida ser man gärna att nationella krav från boverket ses över för att bidra till miljö och klimatmål.

- Trähusbranschen ser det inte som ett hinder att höja kraven på nationell nivå. Detta är något som våra medlemmar sedan länge förespråkat. TMF deltar gärna i arbetet med att ta fram energikrav på nationell, eller ännu hellre europeisk nivå som gör det mer kostnadseffektivt att bygga, säger David Johnsson, vd TMF.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, Branschutveckling Trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och räkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor.och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler