2007-03-16 13:19Pressmeddelande

Kollektivavtal klart för träindustrin

Trä- och Möbelindustriförbundet har träffat och skrivit ett treårigt kollektivavtal med Skogs- och Träfacket. Kostnaden för avtalet beräknas till 10,2 % under avtalstiden, varav lönekostnaden står för 9,7 %.

—Avtalet är dyrt och vi är rädda för att det kan försämra företagens konkurrenskraft, men vi hoppas att det inte kommer att leda till personalneddragningar, säger Leif G Gustafsson, VD på TMF.—Vi är nöjda med att vi har kunnat sätta stopp för en fortsatt utbyggnad av arbetstidsförkortning, våra medlemmar är villiga att betala för arbetad tid men är inte intresserade att ersätta icke arbetad tid med lön, säger David Johnsson, förhandlingschef på TMF. Vi är också glada över att ha förhandlat fram ett treårigt avtal, det ger företagen inom trä- och möbelindustrin nödvändig stabilitet och arbetsfred.

Från ca kl 13:00 finns VD Leif G Gustafsson, tfn 070-492 73 20, och förhandlingschef David Johnsson, tfn 070-597 72 67, tillgängliga för kommentarer.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler