2013-09-09 16:37Pressmeddelande

Kinnarpskoncernen väljer Möbelfakta

null

Kinnarpskoncernen med varumärkena Kinnarps, Materia, NC Nordic Care samt Skandiform väljer framöver att fokusera på en märkning i Sverige – Möbelfakta. Koncernen motiverar sig med att Möbelfakta täcker in såväl kvalitet, miljö som socialt ansvar.

- Det här är verkligen en rolig nyhet. För Möbelfakta är det en styrkedemonstration och framförallt ett bevis på att vårt märkningssystem fyller ett behov på marknaden, säger Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling på TMF.

En som varit med i Kinnarpkoncernens process att välja Möbelfakta som märkningssystem är Tomas Ekström, Kinnarps hållbarhetschef. Han förklarar valet så här:

- Att arbeta med flera olika system med krav som tangerar varandra är oerhört kostsamt. Vi gjorde därför en undersökning på marknaden för att se om det fanns någon certifiering som täcker många områden och som samtidigt har den kravbild som våra kunder önskar. Möbelfakta var den certifiering som bäst motsvarade våra förväntningar och våra kunders krav, därför föll valet på dem.

- Än så länge är vi i startgroparna för detta arbete, planen är dock att koncernens produkter som lanseras under 2014 ska vara märkta.

Konkret innebär valet att Kinnarps, Materia, NC Nordic Care och Skandiform nu kommer att märka en mängd produkter med Möbelfakta. Flera av möbelföretagens produkter ingår redan i Möbelfaktas märkningssortiment.

Efter nylanseringen 2010-2011 har Möbelfakta successivt växt till ett erkänt och allt starkare varumärke där bredden i märkningssystemet – som i Kinnarps fall – vinner allt mer gehör. Möbelfakta blir också allt oftare åberopat vid olika upphandlingar.
I slutet av augusti bräckte Möbelfakta 11 gränsen med över 200 märkta och deklarerade möbler/möbelserier. Totalt 27 producenter har vid dags dato märkt möbler och bland dessa finns välkända Lamino-fåtöljen (Swedese) samt Carl Malmstens klassiker Lilla Åland (Stolab).

Fotnot: Det som krävs för Möbelfakta-märkning är en genomgången kurs inom Möbelfaktas tre kravområden; miljö, kvalité och socialt ansvar, samt en godkänd deklarering av möbeln.

Läs mer om Möbelfakta på Möbelfaktas webbplats, www.mobelfakta.se

För mer information, vänligen kontakta:
* Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling TMF och ansvarig för möbler & inredning, tfn. 08-762 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
* David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och räkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor.och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler