2019-05-09 07:45Pressmeddelande

Joakim Henriksson ny ordförande för TMF Trähus

null

Trä- och Möbelföretagen, TMF, arbetar för att påverka beslutsfattare och sprida kunskap om det industriella trähusbyggandets många fördelar. Under trähusindustrins årsmöte den 24 april utnämndes Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige, där även småhustillverkarna Myresjöhus och SmålandVillan ingår, till ordförande i trähusgruppen TMF Trähus.

- Jag ser fram mot att leda TMF:s fortsatta arbete för att framförallt bidra till att vi får en långsiktig bostadspolitik i Sverige, säger Joakim Henriksson.

De svenska trähustillverkarna står inför utmaningar i form av vikande konjunktur, illa fungerande kommunala mark- och planprocesser och huskonsumenter som tvekar till följd av hårda finansiella restriktioner.

- Vi behöver en långsiktig bostadspolitik som gynnar både husköpare och inhemska hustillverkare och samtidigt värnar om miljön och en hållbar samhällsutveckling, säger Joakim Henriksson och fortsätter:

- Både TMF och OBOS vill väcka insikt om betydelsen av att bygga hus och utforma miljöer som människor vill bo i. Vi vill bygga blandade hållbara områden; trädgårdsstäder.

- Det är oerhört roligt att Joakim Henriksson, som representerar en av de största aktörerna i branschen, tar denna ledande roll. Joakim och OBOS har ett brett perspektiv på bostadsfrågan i allmänhet där exempelvis hållbart inte bara står för ekologiska utan också ekonomiska och sociala värden, säger Gustaf Edgren, projektledare för branschutveckling trähus på TMF.

Om TMF Trähus
TMF samlar företag inom flera branscher; dörr- och fönstertillverkare, kök & bad, möbeltillverkare, specialinredningar, trappor, trägolv, trähus och träskivor. Varje bransch samlas i en egen styrgrupp där branschspecifika frågor bevakas och diskuteras och varifrån förbundets påverkans- och kommunikationsarbete för respektive bransch styrs övergripande. Trähusgruppen, TMF Trähus, omfattar cirka 80 företag som tillverkar småhus, flerbostadshus, fritidshus, friggebodar och fristående garagekonstruktioner.
Läs mer på tmf.se/trahusgruppen

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:

- Joakim Henriksson, vd OBOS Sverige, 070-655 88 46, joakim.henriksson@obos.se

- Gustaf Edgren, projektledare branschutveckling trähus på TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se

- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler