2018-03-14 07:46Pressmeddelande

Inför Trähusdagarna 2018: ”Det är dags att börja bygga det folk vill ha”

null

Delar av husindustrin går starkt framåt, men i nuläget matchar inte bostadsmarknaden den efterfrågan som finns – framförallt när det gäller småhus. Det menar Trä- och Möbelföretagens vd, David Johnsson, i samband med att Sverige trähusindustri samlas under Trähusdagarna 2018 i Jönköping med bostadsminister Peter Eriksson som en av talarna.
Det är dags att börja bygga det folk vill ha och att göra bostadsmarknaden mer tillgänglig för fler. Vi har en alldeles för låg andel småhus – 21 procent av totala antalet påbörjade bostäder förra året - trots att undersökningar visar att 7 av 10 vill bo i en egen villa, säger David Johnsson, vd på TMF

De hinder som framförallt begränsar bostadsköpare att bygga och bo i eget hus är enligt TMF brist på detaljplanerad mark, det kommunala regelverket och trögheter i byggadministrationen samt finansieringen med det skärpta amorteringskravet.

TMF har gjort undersökningar bland landets småhustillverkare som visar att de upplever att det finns en stark efterfrågan för deras husmodeller, men att efterfrågan varken matchar utbudet eller de förutsättningar som husköparna ställs inför.

- Från branschens sida är vi inte nöjda med hur bilden ser ut med förutsättningar som i nuläget klart gynnar de köpstarka. Det finns ett stort behov av bostäder i prisklasser de flesta har råd med och våra småhusproducenter står redo och har kapacitet att leverera, säger David Johnsson.

Trähusdagarna 2018
Några intressanta hållpunkter under årets Trähusdagar, 14-15 mars på Elmia Kongress- & Konserthus i Jönköping:

 • Dag 1, 10.15-10-45 Regeringens politik för hållbart bostadsbyggande – Peter Eriksson, bostadsminister
 • Dag 1, 10.55-11.20 Vägen mot enklare och effektivare bostadsbyggande – Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
 • Dag 1, 13.30-13.55 Digitaliseringens möjligheter – Linda Camara, operativ chef, Tengbom


 • Läs mer  tmf.se/trähusdagarna2018.

  För mer information, kontakta gärna:

 • David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
 • Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se
 • Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


  Om Trä- och Möbelföretagen

  Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


  Presskontakter

  Cecilia Uhler
  Redaktör
  Cecilia Uhler