2010-03-27 13:00Pressmeddelande

Industriavtal ger vägledning

Industrin har fått sitt första för arbetsmarknaden normerande avtal när Teknikföretagen, Industri- och kemigruppen samt Stål och Metall tecknat avtal med sina motparter.

- Det är bra med ett normerande avtal på plats, och det är bra att det är industrin som sätter märket, säger David Johnsson som är förhandlingschef på TMF.

TMF räknar med att träffa avtal med motparten GS inom kort, och det redan träffade avtalet ger en vägledning om dess innehåll.

-  Det som är särskilt välkommet är att bemanningsfrågan i och med att detta fått en lösning som största industrifacket tycker är bra. Vi hoppas fortfarande på att hitta en lösning för frågan som är ytterligare mer anpassat för våra branschers strukturer.

 

För mer information vänligen kontakta:
David Johnsson, förhandlingschef TMF, david.johnsson@tmf.se, 070-597 72 67
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 070-214 37 72.

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, möbler, kök & bad, fönster, dörrar, samt golv, trappor och inredningssnickerier.

www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler