2013-07-03 15:00Pressmeddelande

Hur ska framtidens bostäder köpas och ägas?

null

Två som känner varandra väl; Veronica Palm (S), partiets bostadspolitisk talesperson, samt Stefan Attefall (KD), bostadsminister. /Foto: TMF

Referat Almedalen, Visby 2013-07-03

De frågorna diskuterades av Stefan Attefall, civil- och bostadsminister (KD), Veronica Palm, ordförande i civilutskottet (S), Henrik von Sydow, ordförande i skatteutskottet (M), samt Daniel Liljeberg, chefsekonom Villaägarna, i dag på ett seminarium arrangerat av Trä- och Möbelföretagen. Frågorna rörde framförallt kostnader som uppstår - och finns - i samband med bostadsbyggande och boende.

Låg byggtakt, bristande satsningar på infrastruktur i nya områden, samt amorteringsfrihet har skapat ett överbelånat samhälle. Detta har i sin tur framtvingat bland annat ett bolånetak som satt käppar i hjulet för förstagångsköp och påverkar tillsammans med flyttskatten flyttkedjan negativt. Syftet med dagens diskussion var att diskutera hur det ska vara möjligt att köpa, finansiera och äga sina bostäder. Hur ska en barnfamilj kunna köpa sitt boende?

Henrik von Sydow uppmanade initialt inför det fortsatta bostadspolitiska arbetet att inte tappa fokus, utan att behålla siktet på de strukturella frågorna: Det är för mycket krångel, boendemarknaden tillhör den mest överreglerade i Sverige.
 
Daniel Liljeberg, Villaägarna, var dels inne på att de begränsa de kommunala särkraven men var även tydlig när det gäller flyttskattens skadliga effekter och uppmanade: Sänk flyttskatten så får ni ett ökat byggande!

Gustaf Edgren, ansvarig för småhusbranschen inom TMF, kommenterade i efterhand:

- Jag är mycket glad över att vi kunde hålla den här diskussionen med den här prominenta och initierade panelen. Frågorna är långt ifrån färdigdiskuterade och vi ser fram emot konkret handling som ett resultat av debatten. Inte minst tycker jag att någon form av bosparande samt en fungerande lånegaranti är det första som bör konkretiseras.

För mer information, vänligen kontakta:
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, david.johnsson@tmf.se, 08-762 72 67
Gustaf Edgren, ansv. trähus Trä- och Möbelföretagen, gustaf.edgren@tmf.se, 08-762 72 76


Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler