2015-04-27 10:49Pressmeddelande

Henric Fransson invald i TMF:s styrelse

null

Henric Fransson, vd Ballingslöv. /Foto: Mediaspjuth

I samband med Trä- och Möbelföretagens (TMF:s) årsmöte i Växjö den 23 april formerades styrelsen för kommande år. Claes Hansson (vd på Götenehus Group AB) valdes om till ordförande. Samtidigt valdes tre nya ledamöter in i styrelsen - Ola Thorén (vd, Ikea Industry Hultsfred AB), Kurt Tingdal (vd och marknadsansvarig, Offecct) samt Henric Fransson (vd, Ballingslöv).

Så här ser Henric Fransson, vd på Ballingslöv, på sitt kommande uppdrag:

– Byggandet påverkar alla medlemsföretag och är därför en prioriterad fråga. Även om det har börjat komma igång igen, så är byggandet sedan länge eftersatt och vi behöver komma ikapp. Utbildning och kompetensförsörjning är ett annat ämne som jag vill lyfta fram, eftersom det är en fråga som är viktig för hela industrins framtid.

TMF:s styrelse 2015-2016

Ordförande
Claes Hansson, Götenehus Group AB

Vice ordförande
Per-Arne Andersson, Kinnarps AB

Ledamöter
Mats Andersson, H-fönstret i Lysekil AB
Henric Fransson, Ballingslöv (nyval)
David Johnsson, Trä- och Möbelföretagen
Johan Jonsson, Trätrappor AB
Christer Persson, Kährs AB (omval)
Ola Thorén, Ikea Industry Hultsfred AB (nyval)
Kurt Tingdal, Offecct (nyval)

För mer information, kontakta gärna:
Henric Fransson, vd Ballingslöv, 0451-460 00 (vxl, huvudkontoret)
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se  

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler