2008-01-24 10:26Pressmeddelande

Hårda krav på Sverige från EU-kommissionen

EU-kommissionen kom idag med ett förslag på att Sverige ska öka sin andel förnyelsebar energi till 49 procent och därmed får Sverige en av de högsta kraven i hela EU trots att vi i Sverige ligger väldigt långt framme något som borde premieras men istället får Sverige högre krav än övriga EU. Den föreslagna kravnivån kommer att innebära ett ökat uttag av bioenergi i Sverige, vilket drabbar trä- och möbelindustrin. Träindustrin måste få konkurrera på lika villkor med bioenergisektorn.

– Sverige måste kunna tillgodoräkna sig de målmedvetna investeringar i miljövänlig energi som påbörjades redan under 70-talet. Istället föreslås att Sverige ska få hårdare krav än resten av länderna i EU, vilket inte är rimligt, menar Leif G Gustafsson, vd Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF.

TMF menar att det är viktigt att de länder som har varit duktiga på att styra om sin energiproduktion mot alltmer miljövänlig el borde premieras. Denna linje driver TMF genom den europeiska branschorganisationen CEI-bois och Svenskt Näringsliv där TMF är medlemmar.

– Nu ska både ministerrådet och europaparlamentet rösta om det här förslaget och TMF kommer att driva frågan framöver på Europanivå tillsammans med övrig svensk industri. Detta är en som berör hela det svenska näringslivet, avslutar Leif G Gustafsson, vd TMF.

Ledningsgruppen för TMF är på plats i Bryssel för att följa utvecklingen av EUs nya krav på Sverige gällande förnyelsebar energi.


För mer information vänligen kontakta:
Daniel Wennick, näringspolitisk rådgivare
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler