2009-04-06 15:07Pressmeddelande

Här finns det nya näringslivet!

Moderaternas partisekreterare frågar efter det nya näringslivet i en debattartikel i Svenska Dagbladet 26 mars. Beskrivningen av näringslivet begränsas i stor utsträckning till bolag som är noterade på Stockholmsbörsen. Många företag inom trä- och möbelindustrin är familjeägda, inte noterade på Stockholmsbörsen med huvudkontor ute i landet. Härmed inbjuder TMF de nya moderaterna att träffa det nya näringslivet.
- TMF vill erbjuda moderaternas partisekreterare och övriga som är intresserade inom partiet en möjlighet att träffa det nya näringslivet med det moderna ledarskap som partiet eftersträvar, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Diskussionen om bonusar är långt ifrån vardagen för merparten av det svenska näringslivet. Väldigt många av TMFs medlemsföretag har svårt att känna igen sig i moderaternas beskrivning av näringslivet i Svenska Dagbladet 26 mars.

- Vi har nu skickat ut en inbjudan till moderaternas partisekreterare Per Schlingmann där han erbjuds möjligheten att träffa företag inom trä- och möbelindustrin. Förhoppningsvis kommer vi att få ett positivt svar redan innan påskhelgen avslutar Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig TMF.


För mer information vänligen kontakta:

Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler