2013-10-14 07:52Pressmeddelande

Halvårsstatistik för den svenska trä- och möbelindustrin: Viss ljusning för småhusbyggandet

För första gången sedan 2010 ökar småhusbyggandet i Sverige igen. Även om det fortfarande handlar om en försiktig uppgång från låga nivåer, ger detta positiva signaler till den svenska trä- och möbelindustrin. Det totala bostadsbyggandet ökade med 33 procent under första halvåret 2013 och byggandet av småhus ökade med 9 procent. När det gäller möbler minskade den totala exporten med 6 procent medan exporten av kontorsmöbler, som utgör en andel på 16 procent, ökade med 4 procent.

Återhämtningen i svensk ekonomi har ännu inte märkts av inom den svenska trä- och möbelindustrin. Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, visar dock på en svag vändning samt stabilisering av småhusbyggandet.

– Vi hoppas att den här uppgången för småhusbyggandet är en del av inledningen på en starkare och nödvändig uppgång för bostadsbyggandet som helhet, och som därmed leder till ökad efterfrågan på möbler och produkter från träindustrin, som fönster, dörrar, trappor och golv. En utveckling som i förlängningen även bidrar till fler arbetstillfällen, säger David Johnsson, vd på Trä- och möbelföretagen.

Halvårsstatistiken för den svenska trä- och möbelindustrin, TMF i siffror, publiceras två gånger per år med uppdaterad och jämförande statistik samt kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer omfattar första halvåret 2013.

I TMF i siffror återfinns även en aktuell marknadsrapport, framtagen av Prognoscentret AB i samarbete med TMF. Rapporten följer regelbundet faktorer som påverkar medlemsföretagens marknader. Den övriga statistiken sammanställs av TMF från egna och externa källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Ladda ner och läs senaste numret av TMF i siffror: www.tmf.se/tmfisiffror 
 
För mer information, kontakta gärna:
Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, Trä- och Möbelföretagen, tfn 08-762 72 19
David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen, tfn 08-762 72 67
Anne Rådestad, kommunikationschef, Trä- och Möbelföretagen, tfn 070-562 72 04

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler