2008-10-15 09:03Pressmeddelande

Gyllene tillfälle bygga nytt

Samtidigt som bostadsbristen ökar minskar antalet sökta bygglov enligt Boverkets indikatorer. Snart kommer dessutom stora delar av vårt bostadsbestånd att behöva genomgå genomgripande renoveringar och en del bostäder kommer att behöva rivas. Effekten av detta blir att antalet bostäder inte kommer att öka totalt sett, trots att det byggs nya bostäder. Därtill kommer bostadsbristen bli ännu värre inom kort när de stora ålderskullarna från slutet på 80-talet och början på 90-talet gör intåg på bostadsmarknaden. TMF och Skogs- och Träfacket menar därmed att det är ett gyllene tillfälle för de kommunala bostadsbolagen att bygga nytt.


- Regeringen och landets kommuner bör omedelbart ta fram en plan för hur de ska möta alla de yngre bostadskonsumenter som väntas göra intåg på bostadsmarknaden. Det tar upp till två år att producera ett nytt hus men redan om fyra år väntas stora ålderskullar yngre göra intåg på bostadsmarknaden, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Den svenska produktionen av industriellt byggda trähus ligger i framkant internationellt. Det innebär en potential för väldigt kostnadseffektivt byggande. Genom funktionsinriktade upphandlingar kan kommunerna bygga bostäder till ett mycket lägre pris än idag.

- Det är ett gyllene tillfälle för de kommunala bostadsbolagen att bygga kostnadseffektiva bostäder för att möta både dagens och morgondagens bostadskonsumenter, avslutar Kjell Dahlström, ordförande Skogs- och Träfacket.


För mer information vänligen kontakta
Daniel Wennick, näringspolitisk rådgivare
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se
Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler