2008-03-31 13:38Pressmeddelande

Gör Sverige mer klimatvänligt – bygg fler småhus!Genom att bygga fler nya trähus kan vi göra Sverige mer klimatvänligt eftersom nya hus är avsevärt mer energieffektiva än äldre hus och för att trä binder koldioxid. Med dagens byggregler konsumerar nybyggda villor mindre än hälften av den uppvärmningsenergi som hus byggda i början av 70-talet gör. Denna minskade energikonsumtion har åstadkommits genom långsiktiga satsningar från industrin, myndigheter och politiker. TMF uppmanar därför regeringen till fortsatt långsiktighet i de klimat- och energikrav som ställs på byggindustrin. Klimat- och energifrågan ligger i fokus för TMF under Nordbygg som går av stapeln under veckan.

– Svensk trähusindustri antar utmaningen att göra Sverige ännu mer klimatvänligt genom att bygga fler nya småhus för att ersätta äldre energislukande bostäder, menar Anders Dahl, vd Willa Nordic.

I dag bygger många småhus i trä som är mer energieffektiva än vad byggreglerna kräver, och dessutom ger trähus upp till 20 procent mindre koldioxidutsläpp än hus byggda av andra material. Svenskproducerade trähus blir allt mer klimatvänliga och därmed kan svensk småhusindustri med hjälp av export även göra Europa mer klimatvänligt.

– Sverige har kommit mycket långt när det gäller industriellt byggda småhus, och nu börjar svenska trähustillverkare exportera sina energisnåla hus, därmed kan den svenska småhusindustrin bidra till att även göra delar av Europa mer klimatvänligt, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

De industriellt byggda svenska husen kommer att konsumera ytterligare mindre uppvärmningsenergi på kontinenten än vad motsvarande hus gör i Sverige.

– Ett hus som har energisnål uppvärmning i Kiruna blir ännu mer energisnålt på kontinenten eftersom ett varmare klimat innebär mindre energibehov vid uppvärmning. Detta är något som både svenska och europeiska byggnormer tar hänsyn till, avslutar Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig.

För mer information vänligen kontakta:
Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler