2009-04-08 15:53Pressmeddelande

Gör något för träindustrin, Maud!

I en interpellationsdebatt med näringsminister Maud Olofsson idag beskrev socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg den allvarliga situationen för delar av träindustrin. Han menade att det är nonchalant att näringsministern inte ens tar sig tid att ta emot TMFs vd Leif G Gustafsson och Skogs- och Träfackets ordförande Kjell Dahlström.
- TMF har flera gånger föreslagit att regeringen tillfälligt borde sänka byggmomsen något som Sven-Erik Österberg tog upp under dagens interpellationsdebatt men det avfärdades av näringsministern, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Regeringen beslutade nyligen att hus som är yngre än fem år inte ska omfattas av ROT-avdraget. Socialdemokraternas gruppledare var under debatten också tydlig i sin kritik mot regeringens förslag på ROT-avdrag eftersom det varken omfattar yngre småhus eller hyresrätter.

- Regeringens beslut om att hyresrätter inte ska omfattas av ROT-avdraget är beklagligt och borde omprövas omgående, avslutar Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig TMF.


För mer information vänligen kontakta:

Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler