2008-04-16 13:49Pressmeddelande

”Gör inte samma misstag som FACIT, byggbranschen!”

Under gårdagen hade trähusindustrin inom TMF, trä- och möbelindustriförbundet, sitt årliga vd-möte där ett flertal intressanta talare pratade om energikrav inom byggnäringen. Dagens första talare, Lena Ek, europaparlamentariker från centerpartiet, uppmanade byggnäringen att göra en korrekt omvärldsanalys i motsats till kontorsmaskintillverkaren FACIT från Åtvidaberg som missade att ställa om till den digitala tekniken för räknemaskiner, vilket innebar att företaget gick i konkurs. För TMFs medlemsföretag är det väldigt viktigt att energikrav är tydliga och beslutas minst fyra år innan de införs.

Lena Ek menade att energieffektivisering kommer att stå högt upp på den politiska agendan och därför gäller det för byggnäringen att anpassa sig till dessa förutsättningar. Målet är långsiktigt och de krav som börjar gälla 1 januari 2010 är bara ett steg i den riktningen. Samtidigt underströk hon att det bör finnas fler positiva incitament för de företag som ligger i framkant på miljöområdet.

– Det finns för mycket regler på mijöområdet. Den som gör rätt för sig ska få guldstjärna i kanten, menar Lena Ek, europaparlamentariker centerpartiet.

Miljöbilar lyftes fram som ett positivt exempel för byggnäringen. Ett flertal personer ur publiken föreslog att byggnäringen borde få samma incitament som bilindustrin har fått genom olika miljöbilspremier.

– Regeringen bör införa incitament för att bostadsköpare ska köpa miljöklassade hus liknande de incitament som regeringen redan har infört för miljöbilar, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Flera entreprenörer från småhusindustrin antog utmaningen att göra nya hus ännu mer energieffektiva framöver men förklarade vikten av att få långsiktiga spelregler.

– Det viktigaste för småhusindustrin är att politiker visar en tydlig och långsiktig inriktning gällande incitament och regler på energiområdet, avslutar Anders Dahl, vd Willa Nordic.

För mer information vänligen kontakta:
Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Leif G Gustafsson, vd
070-492 73 20, leif.gustafsson@tmf.se


Program svensk trähusindustris vd-möte 15 april

10.00 Lena Ek, centerpartiets EU-parlamentariker, "Tuffare energikrav att vänta för byggindustrin"

10.40 Agneta Persson, sekreterare och byggexpert i den statliga Energieffektiviseringsutredningen, presenterar utredningens delbetänkande.

11.30 Björn Larsson, Lernia, "Kompetensanalys i företaget"

12.30 Lunch

13.30 Per Högström, departementssekreterare vid energienheten på Näringsdepartementet, "EU-förhandlingar om energiprestanda i bebyggelsen"

14.00 Birgitta Resvik, Svenskt Näringsliv, "Svenskt Näringslivs syn på möjligheterna med miljöteknik och dess effekter på klimatet"

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler