2008-01-02 08:51Pressmeddelande

Friggebodarnas stora dag!

Från och med idag går det att bygga friggebodar på upp till 15 m2 istället för 10m2 som tidigare och samtidigt tas begränsningen gällande antalet bodar som får byggas bort. Detta beslut tas som en del av ett större paket av åtgärder för att modernisera och förenkla plan- och bygglagen, PBL. TMF välkomnar denna lagändring och ser att det kommer att få positiva effekter för byggnäringen och konsumenter.

– Efterfrågan på friggebodar kommer att öka när lagen tillåter större och fler friggebodar. Denna typ av förenklingar av plan- och bygglagen är viktig för våra medlemmar, säger Daniel Wennick, näringspolitisk sakkunnig.

Fler kommer att vilja bygga friggebodar och trähusföretagens erbjudande för denna produkt kommer att utvecklas. Lagförändringen välkomnas därmed av såväl producenter som konsumenter. Denna förenkling genomförs som ett första steg i en rad förenklingar som väntas genomföras av regeringen fram till valet 2010.

– Inom byggnäringen inväntar vi med spänning resultaten av en rad utredningar framöver om hur PBL ska förenklas. För våra medlemmar är det väldigt viktigt att det sker en harmonisering av de kommunala byggnämndernas tolkning av Boverkets byggregler avslutar Daniel Wennick, näringspolitisk sakkunnig.

För mer information vänligen kontakta
Daniel Wennick, näringspolitisk rådgivare
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler