2012-11-28 08:34Pressmeddelande

Framtidens ytbehandling lockade tresiffrigt!

null

TMF:s Robin Ljungar inledde TMF:s välbesökta temadag om framtidens ytbehandling. /Foto: TMF

120 deltagare, 70 medlemsföretag och drygt tio föreläsare under en helmatad dag på Nässjö Träcentrum. Trä- och Möbelföretagens satsning på temadagar visade att ytbehandling är oerhört angeläget för branschens företag. Olika ledande leverantörer tog ett gemensamt grepp för vad framtiden kan innebära för den träbearbetande industrin.

Det är ingen tvekan om att branschen står inför tuffa och spännande utmaningar med ökande krav på miljövänliga system och samtidigt önskemål om en bibehållen eller t om förbättrad ytfinish. Experter från leverantörer inom hela spektrat av ämnet stod redo att presentera sina idéer och lösningar för framtiden.

Dagens inledande pass dominerades av två av Sveriges två ledande aktörer när det gäller industriell ytbehandling - Akzo Nobel samt Sherwin-Williams Becker Acroma. Från Akzo Nobel var det FOU-ansvarige, Glenn Svensson, som talade om företagets hållbarhetsarbete och forskningsprojekt med en strävan att byta ut äldre tekniker, medan Sherwin Williams gav utrymme åt bland annat miljöansvariga Camilla Wiberg samt Lars Sandqvist – chef för tekniska projekt.

Trots konkurrensförhållandet var talarna väldigt eniga om vad ledorden är för framtiden och var betoningen ligger när det gäller utveckling och framtida lösningar; printing, pulverlackeringar, vattenburet, UV/UV-härdande, ofta i kombination med LED-teknik.
Fördelarna med just LED är många – bl a lång livslängd, låg energiförbrukning samt konstant UV-peak. Men det är också en kostnadsfråga och än så länge har inte så många företag i branschen anammat på den nya tekniken.

Andra hälften av dagen gick mer in i detalj, där först Ikea-skolade Ralph Nussbaum från SP Trä talade om ytors motståndskraft för möbelsidan – kopplat till olika testmetoder. Han instämde i att de senaste decenniet sett en klar övergång från lösningsmedelburet till icke-lösningsmedelsburet.

Wagner Group tog över och pratade ytbehandlingsutrustning och en allt högre grad av automatisering medan Svensk Innovativ Träteknik (SIT) avrundade med en genomgång av nischade ytbehandlingsanläggningar.

Stefan Hultberg, SIT, som har 30 års erfarenhet och gedigen rutin när det gäller lackering av trä, ser själv flera möjliga utvecklingsspår för framtiden, t ex hur en övergång till mer LED-baserad teknik kan se ut.
 
- Det är svårt att sia. Och , det kommer att kosta en del. Så – ska man sitta kvar i båten eller agera..?

Robin Ljungar, branschutveckling TMF och projektledare för eventet, var oerhört nöjd med responsen.

- Fantastiskt att TMF:s temadag lockade så många företag från branschen. Över 120 deltagare förpliktigar och ställer krav på arrangemanget.

- Dagens talare levererade och gav många intressanta inblickar i ämnet. Branschen kan känna tillförsikt över att dess leverantörer arbetar hårt med att uppfylla framtidens krav på ytbehandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Robin Ljungar, branschutveckling - kök- och badrum, specialinredningar samt träkomponenter, tfn. 08-762 72 43, robin.ljungar@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler