2010-03-19 18:30Pressmeddelande

Fortsatta förhandlingar i trä- och möbelindustrin

TMF har även under fredagen suttit i intensiva förhandlingar med motparten GS, framförallt har diskussionerna handlat om avtalslängd och om bemanningsfrågan. TMF har förklarat sig villigt att skriva ett avtal om 22 månader. Parallellt med förhandlingarna har bägge parter även överlagt med OpO. TMF räknar med att återuppta förhandlingarna på måndag för att kunna komma fram till ett avtal.

- Vi uppfattar att även motparten har höga ambitioner om att kunna träffa ett avtal innan de gamla löper ut den sista mars, säger David Johnsson, förhandlingschef hos TMF.

För mer information vänligen kontakta:

David Johnsson, förhandlingschef TMF, david.johnsson@tmf.se, 070-597 72 67

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, möbler, kök & bad, fönster, dörrar, samt golv, trappor och inredningssnickerier.

www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler