2008-05-15 14:44Pressmeddelande

Fortsatt stort rekryteringsbehov för trä- och möbelindustrin

Stor efterfrågan tillsammans med pensionsavgångar ger ett rekryterings-behov på cirka 5 400 personer under den kommande fyraårsperioden, det visar en undersökning genomförd av Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF. Framför allt är det personer med gymnasiekompetens och/eller högre utbildning som efterfrågas, detta är en effekt av den allt snabbare tekniska utvecklingen inom trä- och möbelindustrin. Störst är behovet i Jönköpings och Västergötlands län. Nära 40 % av rekryteringsbehovet avser tjänstemän, vilket är en ny utveckling.
- Trä- och möbelindustrin är inne i en process av anpassning till den allt snabbare tekniska utvecklingen som den globala konkurrensen kräver, säger Leif G Gustafsson, vd Trä- och Möbelindustriförbundet. Produktionsutveckling, automatisering och produktivitetsförbättringar är frågor som i hög grad driver företagens utveckling, därmed växer också behovet av mer kvalificerad personal.

Vid den senaste antagningen till gymnasieskolan program var antalet sökande till träindustriprogrammet rekordhögt, Henrik Smedmark som är utbildningsansvarig för utbildningsfrågor på TMF är glad över det kraftigt ökande intresset, men säger samtidigt att dagens 750 elever per årskurs endast täcker hälften av industrins behov och att det är viktigt att få fram rätt utbildningar:

- Inom TMF har vi de senaste åren verkat för en utveckling där den lokala industrin, kommunen och skolorna tillsammans arbetar med förbättring av program och kursinnehåll. Nu börjar det arbetet ge frukt och vi ser en bra samverkan i flera kommuner, exempelvis i många träindustritäta orter i Småland, Norra Skåne och Norrbotten där de största rekryteringsbehoven finns säger Henrik Smedmark.


Om trä- och möbelindustrin:
TMF representerar trä- och möbelindustrin som sammantaget sysselsätter 45.000 personer i ca 7.500 företag, med en samlad omsättning på 60 miljarder kronor. Förädlingsvärdet är högt och företagen är betydelsefulla arbetsgivare i huvudsakligen mindre orter över hela landet.
Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler