2018-01-15 11:39Pressmeddelande

Fortsatt stor efterfrågan på småhus i hela landet

null

Det råder fortsatt stor efterfrågan på nya småhus i Sverige, enligt en enkät bland småhustillverkare från Trä- och Möbelföretagen, TMF.
- Det är viktigt att förstå att marknaden ser olika ut i olika kommuner. Den rådande mediebilden är missvisande och alldeles för fokuserad på situationen i Stockholms innerstad. Konsekvensen riskerar bli att folk ute i landet drar sig för att göra en bostadsaffär, säger David Johnsson, vd på TMF.

Mer än två av tre småhusfabrikanter anser att marknaden för småhus utanför Stockholm är fortsatt stark.

- Småhustillverkarna tycker inte att höstens utveckling på bostadsmarknaden i Stockholm är representativ för småhusmarknaden i medelstora städer ute i landet, säger David Johnsson, TMF.

De medelstora städer i enkäten som nämns som särskilt starka marknader för nya småhus är Västerås, Växjö och Örebro.

Fakta: TMF ställde frågan i en enkät till småhustillverkande medlemsföretag under senare halvan av december 2017.

För mer information, kontakta gärna:

 • David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
 • Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
 • Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 
 • Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


  Om Trä- och Möbelföretagen

  Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


  Presskontakter

  Cecilia Uhler
  Redaktör
  Cecilia Uhler