2011-01-27 10:07Pressmeddelande

Första Möbelfakta-märkta möbeln!

Några månader efter nylanseringen finns den första Möbelfakta-märkta möbeln på marknaden. Och det är albin i Hyssna som tagit chansen! Deras karmstol ”Keps” har numera Möbelfakta-status.
Nylanseringen var i oktober, två Möbelfakta-kurser har genomförts och de första företagen är i färd med att märka sina möbler. Men det var albin i Hyssna som tog chansen att vara pionjär!

Det Hyssna-baserade familjeföretaget - med drygt 90 år på nacken och som framförallt inriktar sig på möbler i offentlig miljö - blir först ut med att märka en möbel i den nya, uppdaterade versionen av referens- och märkningssystemet.

Den deklarerade karmstolen ”Keps”, en modell från 2005, har numera Möbelfakta-status.

Det som krävs för märkning är en genomgången kurs inom Möbelfaktas tre kravområden; miljö, kvalité och socialt ansvar, samt en godkänd deklarering av möbeln.

- Det här kändes som världens chans, säger Anna-Lena Knutsson, vd för albin i Hyssna. Att det här skulle vi nappa på!

- Vi tog beslut för tre år sedan att testa ikapp våra produkter, så vi låg bra till när det gällde kraven. Nu ska vi gå vidare med fler modeller.

Vad tror du att Möbelfakta-status kommer att innebära för era möbler?
- Framförallt att det äntligen finns ett system som passar för möbler. Så att inte alla kör sitt race. Och vi har själva fått vara med och påverka under resans gång.

- Nu hoppas vi att Möbelfakta blir ett bra verktyg och ett bra hjälpmedel för branschen – att man ser till kvalité och funktion och inte endast till pris.

Från Möbelfaktas håll är man givetvis väldigt nöjd över responsen, med albin i Hyssna i spetsen.

- Vi är jätteglada att den första möbeln nu är märkt. VI har fått stort gensvar från industrin och har nu 30 företag som håller på att på märka sina möbler, säger Cecilia Ask Engström, chef för Möbler & Boende på TMF.

- Vi kommer även att satsa stort med Möbelfakta på Möbelmässan om två veckor. Målet är att hjälpa möbelindustrin med våra krav.

Albin i Hyssna kommer att finnas på plats på den årliga Möbelmässan i Stockholm 8-12 februari, där även TMF:s monter (EH:04, vid entrétorget) domineras av Möbelfakta.

Läs mer om Möbelfakta på Möbelfaktas sajt, www.mobelfakta.se.

Läs mer om albin i Hyssna på www.albinihyssna.se.


För mer information, vänligen kontakta:

• Cecilia Ask Engström, chef för Bo; Möbler & Inredning,TMF cecilia.ask.engstrom@tmf.se, 08-762 72 06

• Anna-Lena Knutsson, vd på albin i Hyssna
anna-lena.knutsson@albinihyssna.se, 0320-20 99 94


Trä- och Möbelföretagen – TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med företagen arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler