2012-05-10 14:09Pressmeddelande

Första Maskinkörkorten tagna!

null

Foto: Ragnars Inredningar AB

I början av maj skrev Maskinkörkortet historia när de två första personerna tog sin examen. Jonas Engström och Therese Mattsson klarade ”uppkörningen” på Lernia i Mora, och har nu behörighet på bandsåg respektive planhyvel.

Trä- och Möbelföretagen (TMF), facket för skogs-, trä- och grafisk bransch (GS) samt Prevent har gemensamt arbetat med att ta fram ett maskinkörkort som garanterar att de som jobbar vid maskiner får nödvändig utbildning. Hösten 2011 introducerades Maskinkörkortet för trä- och möbelindustrin i Sverige och sedan dess har arbetet med provdelen förfinats.

Drygt ett halvår senare har nu de två första körkorten utfärdats till 39-årige Jonas Engström samt 28-åriga Therese Mattsson. Båda är inne på slutspurten av en möbelsnickeri-utbildning på Lernia, och Maskinkörkortet har introducerats via deras kursansvarige Kjell Johansson (även testledare).

- Det känns kul att skriva historia, menar Therese Mattsson.

Varje måndag under våren har duon haft schemalagd tid inom sin utbildning för att läsa in de olika teoridelarna för olika maskintyper. I slutet av förra veckan var det så dags för det praktiska provet – den uppkörning och andra del som krävs för att ta ett Maskinkörkort. För Jonas del gällde bandsåg medan Therese fokuserade på planhyvel.

Nervöst?
- Det var det faktiskt, skrattar Jonas. Det är ju ingen annan som gjort det praktiska provet tidigare. Men jag skulle tro att det känns bättre nästa gång.

Målet de kommande veckorna för Jonas Engström och Therese Mattsson är att ta de sex återstående av de sju maskintyper som just nu gäller för Maskinkörkortet; bandsåg, bordsfräs, justersåg, kapsåg, klyvsåg, planhyvel samt rikthyvel. Det antalet kommer att fyllas på successivt.

Såväl Jonas som Therese betonar vikten av att skaffa sig ett Maskinkörkort.

- Det känns definitivt som en konkurrensfördel när jag söker jobb.  Det är ett viktigt kompetensbetyg att ha med sig, säger Jonas.
- Det känns bra att ha med sig i framtiden, menar Therese. Det ger mig fördelar inför arbetsgivare och för mig känns det som en självklarhet att ta det.  Jag skulle tro att det här blir ett krav i branschen framöver.

TMF och GS-facket är givetvis väldigt nöjda över att de första personerna tagit Maskinkörkortsexamen och att man nått ett viktigt mål.

- Den första lyckade uppkörningen innebär en framgång efter flera års utvecklingsarbete, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF samt projektledare för Maskinkörkortet. Självklart räknar vi nu med lite av en rusning. Det finns idag 28 godkända testplatser och vi vet att många elever eftersträvar att få ett maskinkörkort. 

- Målet är att Maskinkörkortet blir en självklarhet, ett kompetensbevis och en norm för operatörer inom vår industri. Vi kommer initialt att jobba mycket med yrkesutbildningar. Dels för att få erfarenhet och för att bygga fungerande administrativa system.

- Det är mycket glädjande att vi nu är framme med de första certifieringarna, säger Tommy Andersson, vice ordförande i GS-facket. Vi ser fler positiva effekter av möjligheterna att ta Maskinkörkortet. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv där en ökad kunskap om maskiner minskar riskerna för olyckor. Men också att statusen för arbetet höjs i och med att man de facto erhållit ett bevis för det.

För mer information, kontakta:
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se
Martina Hallgren, ansvarig för arbetsmiljö på TMF, 08 -762 72 02, martina.hallgren@tmf.se
Tommy Andersson, vice ordf. GS-facket, 010-470 86 71, tommy.andersson@gsfacket.se


Fakta om Maskinkörkortet
Maskinkörkortet är ett webbaserat utbildningsmaterial som omfattar dels en kunskapsbank om generell arbetsmiljö och maskinsäkerhet för enskilda maskintyper, dels en testdel med såväl teoretiska som praktiska prov. Men Maskinkörkortet är framförallt ett hjälpmedel för att minska risken för maskinolyckor inom trävaruindustrin och för att se till att jobbet vid maskinen löper smidigare.
Maskinkörkortet utformas för att kunna användas såväl i företag som inom olika trätekniska utbildningar, men till att börja med kommer de första som tar Maskinkörkort vara elever på en utbildning. I nuläget finns 28 testplatser i landet varav 24 gymnasier.

Hur skaffar du ”körkort”?
För att ta maskinkörkortet för en viss maskin ska du först visa att du har grundläggande kunskaper om arbetsmiljö samt genomföra ett prov för vart och ett av tre allmänna avsnitten om arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete, riskfaktorer och maskinsäkerhet. Därefter ska du klara av både ett teoretiskt och ett praktiskt prov för maskinen ifråga. På webbplatsen för Maskinkörkortet finns en kunskapsbank med allmänna fakta om arbetsmiljö och maskinsäkerhet samt säkerhetsföreskrifter för de farligaste maskinerna i branschen, hittills sju maskiner.
Maskinkörkortet utvecklas löpande och ett komplett maskinkörkort kommer på sikt att omfatta uppåt 15 -20 olika maskintyper. Som anställd får du bevis för dina maskinkunskaper, och som arbetsgivare får du en tydlig dokumentation av dina anställdas kompetens.
Både de teoretiska och de praktiska proven genomförs under ledning av testledare som fått mandat att genomföra provtagning och i uppgift att registrera godkända prov. De teoretiska proven är webbaserade och består av ett antal flervalsfrågor. (Mapaz MZ) De praktiska proven görs på skolan eller företaget under direkt ledning av en godkänd testledare. Det krävs godkänt både på det teoretiska och praktiska provet för att få körkort för en viss maskin.

Läs mer på Maskinkörkortets hemsida (Prevent) - www.prevent.se/maskinkorkortet

 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler