2021-01-17 14:36Pressmeddelande

Fler unga vill jobba praktiskt än på kontor

Efter ett omtumlande 2020 uppger mer än varannan ung svensk att de vill ha ett praktiskt yrke. Teknik, tillverkning och programmering är populärt – samtidigt är det många som har en förlegad bild av vad det innebär att jobba inom tillverkningsindustrin. Det visar en ny undersökning som Ungdomsbarometern tagit fram inför gymnasievalet, på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF).


Ungdomsbarometerns undersökning visar att fler än varannan (58 %) ung svensk mellan 15-24 år är intresserade av att jobba med någonting praktiskt. Detta att jämföra med 44 procent som är intresserade av att jobba på kontor. Var fjärde (26 %) hävdar till och med att de får panik av kontorsmiljöer och endast var tredje (34 %) tror att färre kommer jobba på kontor i framtiden. Var femte (21 %) har även svarat att de blivit de blivit mer intresserade av att jobba praktiskt på grund av Corona.

 

–  Det är kul att se att så många unga idag kan tänka sig ett praktiskt yrke. Samtidigt har vi en efterfrågan på ung arbetskraft i många praktiska roller just nu. Bara inom trä- och möbelindustrin finns det ett rekryteringsbehov på 1000-1200 yrkesarbetare varje år och därmed många lediga arbetstillfällen, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

 

Ungas bild av praktiska jobb och kontorsjobb skiljer sig åt. Praktiska jobb anser unga främst vara sociala (66 %), roliga (65 %) och framtidssäkra (53 %). Kontorsjobb anses främst vara välbetalda (67 %) och framtidssäkra (66 %) men även enformiga (55 %). 

 

Nästan varannan ung (49 %) uppger även att de vill ha ett kreativt jobb där de får skapa något fysiskt och fler än hälften (58 %) anser att jobb inom teknik och tillverkning är mer kreativt än att jobba på kontor.

 

– Ingen tidigare generation har i så hög grad haft föräldrar som jobbar på kontor. Baserat på att så många i Generation Z anser att kontorsjobb är enformigt, kan man anta att de sneglat på sina föräldrar och inte vill spendera sitt arbetsliv framför en skärm. Med det sagt kan drivkrafterna bakom att välja en praktisk yrkesbana vara många, exempelvis att det upplevs som mer kreativt. säger Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern. 

 

Teknik är mest populärt – men förlegad bild av trä- och möbelindustrin

Undersökningen har även tittat närmare på ungas intresse för olika praktiska discipliner. Relativt många kan tänka sig att jobba med teknik (45 %), att tillverka saker (41 %) och med programmering (33 %). Samtidigt uppger endast 16 procent att de är intresserade av att jobba inom trä- och möbelindustrin. 

 

– Det är intressant att se att relativt få unga är intresserade av att jobba inom trä- & möbelindustrin – samtidigt som många vill jobba inom de arbetsområden som industrin innefattar idag. Att arbeta praktiskt med trä och möbler är mycket mer tekniskt än vad det var för några år sedan. Många vet nog inte att programmering, robotar och tekniska innovationer är en självklar del av vår bransch, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

 

– Det finns en förlegad bild av vad det innebär att jobba inom vår industri som gör att vi missar potentiell arbetskraft. Genom att lyfta den innovationskraft, teknologi och de kreativa roller som branschen erbjuder, är jag säker på att fler kommer få upp ögonen för praktiska yrken. Det är ett kunskapsgap som hela branschen måste hjälpa till att fylla, fortsätter han.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes tillsammans med Ungdomsbarometern med över 1 000 ungdomar mellan 15–24 år från hela Sverige. Fältperiod 22–27 oktober 2020.  

 

Framtiden är i dina händer - läs mer om utbildningsmöjligheter inom trä- och möbelindustrin på tmf.se/framtidenaridinahander.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

För mer information, kontakta gärna:   
- Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61,
henrik.smedmark@tmf.se           
- Ulrik Hoffman, vd Ungdomsbarometern, 0735-27 02 72 ,
ulrik@ungdomsbarometern.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81,
sophie.hammarskjold@tmf.se  


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.