2010-08-25 17:10Pressmeddelande

Finnes: Tusentals arbetstillfällen. Sökes: 7 000 kvalificerade personer. Välkommen till träindustrins rekryteringsdag

Trä- och möbelindustrins beslutsfattare möts i dagarna på Trä- och Teknikmässan i Göteborg. Besökarna kommer att utmanas kring frågan hur ungdomar ska lockas till en industri som kommer att sakna arbetskraft i en snar framtid.

Mer än 7000 nya medarbetare kommer att behövas inom fem år enligt en undersökning branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF, gjort bland industrins företag.

Var finns dessa? Hur ska företagen locka ungdomar till sina industrier? Hur ska utbildningarna se ut för att vara relevanta?

Kl. 13.00 Pressinformation i presscenter.

Kl. 14.00 föreläser trendanalytikern Stefan Nilsson om hur Ungdomar ser på sin framtid och vad som lockar och attraherar när det gäller att söka jobb.

Kl. 15.00 paneldebatt som leds av Rickard Olsson. I panelen sitter kända branschprofiler och politiker bl a Karin Pilsäter (FP)Statssekreterare Utbildningsdepartementet, Lars Johansson(S), Riksdagsledamot, Stefan Nilsson Trendgruppen,  Henry Jarlsson, vd Kinnarps, Leif G Gustafsson, TMF, Marit Stigsdotter Formgivare och lärare, Pia Hansson, personalchef, C&D snickerier, Mats Mared, vd Ingenjörsfirman J Mared samt elever från grundskolan.

Den stora rekryteringsdagen arrangeras av: IDC West Sweden, Trä- och Möbelföretagen och Svenska Mässan.

Ackreditering till mässan samt till pressmötet gör du till press@svenskamassan.se

För ytterligare information om mässan kontakta Stefan Sundqvist, tel. 031-708 80 71. Information finns också på www.traochteknik.se

Mässans öppettider
Tisdag 24 – torsdag 26 augusti: kl. 9.00-17.00, fredag 27 augusti: kl. 9.00-15.00

För mer information vänligen kontakta:
Anna Sundbom; IDC West Sweden tfn: 070-341 91 11
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 070-214 37 72.

IDC West Sweden AB är Skaraborgs utvecklingsbolag för industrin. Vårt uppdrag är att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för industrin i Skaraborg.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler