2010-05-24 11:30Pressmeddelande

Finansinspektionen göder bankerna

Finansinspektionen presenterade sitt förslag om bolånetak 5 maj som innehöll en del förtydliganden jämfört med den ursprungliga versionen, som kommunicerades ut i februari. Datum för införandet hade också skjutits fram till 1 oktober istället för 1 juli men det grundläggande problemet, att förslaget leder till högre vinster för bankerna på bekostnad av bankkunderna, kvarstår.

- Vi skulle vilja att Finansinspektionen kom med ett förslag som fokuserade på hur bolånekunder ska kunna öka sina amorteringar. Risken med nuvarande förslag är att det endast leder till att bankerna får större vinster på bekostnad av svenska folket, säger Mikael Olsson, ordförande TMFs trähusgrupp.

TMF har tidigare föreslagit att Finansinspektionen istället skulle koppla sina krav till annuitetslån där kunden betalar lika mycket till banken oavsett ränta. När äntan är lägre amorterar kunden mer.

- Vi förstår att det kan behövas åtgärder för att reglera bostadsmarknaden inför kommande kriser men det får inte bli på det viset att kunderna kommer i kläm när bankerna försöker höja sina vinstmarginaler, avslutar Daniel Wennick, chef Bygga inom TMF.

För mer information vänligen kontakta

DanielWennick, chef Bygga TMF
08-762 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Mikael Olsson, ordförande TMFs trähusgrupp
0383-961 17, mikael.olsson@bwghomes.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar föns er, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter.

TMF Box 55525, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler