2010-07-09 16:16Pressmeddelande

Fem förslag som löser bostadskrisen

1. Begränsa rätten att överklaga bostadsbyggande.
2. Förenklade och enhetliga byggregler från Boverket.
3. Öppna för ökad konkurrens vid markköp i kommunerna.
4. Inför skattefria renoveringsfonder för hyres- och kommersiella fastigheter.
5. Gör det möjligt att använda EU:s strukturfond för energirenovering.

Det är de fem punkter som Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, föreslår som åtgärder för att lösa den annalkande bostadskrisen. Förslagen på åtgärder presenterades på seminarium under Almedalsveckan.

— Uppslutningen bakom flera av TMF: s fem punkter var stor bland de inbjudna paneldeltagarna, säger Daniel Wennick, chef Bygga, TMF. Det är uppenbart att bostadskrisen är en fråga som framförallt tillväxtkommuner och inte minst Stockholms stad nu konkret måste lösa. Vårt förslag är också att bostadsfrågorna samlas på ett departement, och en bostadsminister tillsätts.

Inbjudna talare och deltagare i paneldiskussionen under Almedalsseminariet var Kristina Alvendal (M), Borgarråd Stockholm, Sven-Erik Österberg (S)gruppledare i Riksdagen, samt Christoffer Fagerberg (LUF), Clara Lindblom(Ung Vänster), Niklas Wykman (MUF), Magnus Andersson (CUF), Jytte Guteland (SSU), Vanda Kehr (Jagvillhabostad.nu) och Erik Slottner (KD Stockholm). Dessutom medverkade företagarna från bostadssektorn Ulf Nykvist vd Botkyrkabyggen, Nils Clausén vd Plusshus samt Ola Adolfsson, vd Flexator.

 

 

 

 

Rapporten bifogas här samt finns att ladda ner på www.tmf.se.

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Trä- och möbelindustrin omsätter ca 70 miljarder kronor och sysselsätter ungefär 40 000 personer. TMF företräder ca 750 medlemsföretag. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler