2021-05-04 07:30Pressmeddelande

Färsk SCB-statistik över småhusbyggandet: ”Lägsta nivån på småhusbyggandet på 100 år - ett klart misslyckande för kommunerna”

/Foto: Bra Hus/Foto: Bra Hus

Nya siffror från SCB visar att det aldrig byggts så få småhus som nu, samtidigt som efterfrågan aldrig varit så stor. Det är oroväckande utveckling menar Gustaf Edgren, ansvarig för bostadsmarknadsfrågor vid TMF – vilket han även lyfter i en debattartikel i Dagens Industri. SCB visar i sin statistik bostadsbyggandet fördelat över decennierna de senaste 100 åren.

Trots stark efterfrågan och klimatmässiga fördelar är det inte många kommuner som planlägger småhustomter eller välplanerade trädgårdsstäder i tillräcklig utsträckning. Småhus i trädgårdsstäder, enligt välkända och genomtänkta detaljplaner som exempelvis Bromma väster om Stockholm, är ett utmärkt sätt att bygga både tätt och hållbart.

Enligt SCB:s statistik byggs för närvarande bara cirka 10 000 småhus per år, vilket motsvarar cirka 20 procent av alla nya bostäder. En mycket låg nivå även i internationell jämförelse. Cirka 70 procent av svenskarna uppger att de helst vill bo i ett småhus med egen trädgård.

Det otillräckliga utbudet av småhus har gjort att priserna stiger kraftigt. En genomsnittlig villa i Sverige kostar nu nära 4 Mkr och prisökningstakten är mycket hög, kring 15 procent per år. Det innebär att det marknadsmässigt är lönsamt att bygga småhus i nästan hela landet och definitivt i alla regioner med befolkningstillväxt. Trädgårdsstaden är också klimatsmartare än den bebyggelse som i huvudsak produceras idag; trång och dyr höghusbebyggelse.

- Statistiken visar sig att småhusbyggandet, trots den starka efterfrågan och trots det underliggande behovet av bostäder och attraktiva miljöer som en välplanerad trädgårdsstad erbjuder, inte ges det utrymme i Sverige som invånarna uttrycker tydliga önskemål om, säger Gustaf Edgren, ansvarig för bostadsmarknadsfrågor vid TMF, och fortsätter:

 

- Kommuner har i den ena vågskålen ett bostadsförsörjningsansvar, i den andra ett planmonopol. Denna oförmåga hos kommunerna att tillse att det som byggs motsvarar det som efterfrågas är ett misslyckande som pågått under lång tid och ett missbruk av planmonopolet. TMF har visat i en studie från KTH att småhusbebyggelse är mer ekologiskt hållbart än att bara bygga högt och tätt.

Läs mer
”Lägsta småhusbyggandet på 100 år” – debattartikel i Dagens Industri
Bygg Fler Småhus -
TMF:s Facebook-sida

TMF:s småhusstatistik

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12,
gustaf.edgren@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81,
sophie.hammarskjold@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.