2006-12-20 09:50Pressmeddelande

Fackliga krav försvårar för konkurrensutsatt industri

Skogs- och Träfacket har presenterat sina krav inför avtalsrörelsen 2007. De krav som ställs följer gamla mönster och bygger på generella lösningar som är svåra att genomföra i praktiken.

Skogs- och Träfacket har presenterat sina krav inför avtalsrörelsen 2007. De krav som ställs följer gamla mönster och bygger på generella lösningar som är svåra att genomföra i praktiken. Kostnadsökningarna för lönekrav och andra ersättningar beräknas till omkring 6 %. För trä- och möbelindustrin där lönekostnaden utgör en betydande del skulle krav motsvarande de som framförts av facket allvarligt hota sysselsättningen.

– Alla kostnadspåverkande faktorer måste vägas in när förhandlingar sker om förändringar i kollektivavtalens bestämmelser om löner och allmänna villkor. De lönekrav som framförts skulle försvåra avsevärt för redan utsatta grupper att ta sig in på arbetsmarknaden, och detta går stick i stäv med en övergripande strävan att få fler i arbete, reflekterar David Johnsson, Förhandlingschef på Trä- och Möbelindustriförbundet.

Den träförädlande industrin är i huvudsak belägen på minde orter och har ofta stor betydelse för sysselsättningen på orten, direkt eller indirekt. Avtalsförhandlingarna 2007 berör ca 30 000 löntagare och 750 företag i trä- och möbelindustrin. Placeringen i glesbygd till trots är den svenska trä- och möbelindustrin verksam på en global marknad och konkurrensen från andra länder stenhård. Trä- och Möbelindustriförbundets önskan är att teckna ett kollektivavtal som rustar de svenska företagen för den ökande internationella konkurrensen och därigenom främjar välfärd och sysselsättning.För mer information kontakta:

David Johnsson, Förhandlingschef TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se

Susanne Rudenstam, Information, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler