2020-02-03 07:55Pressmeddelande

Exporten – allt större och viktigare för svensk möbelindustri

null

Sverige står starkt som internationell möbelnation, inte minst vad gäller exportsiffrorna. Både exportandel och exportvolym har ökat kontinuerligt de senaste tio åren. Det visar ny, preliminär årsstatistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, som presenteras i samband med Stockholm Furniture & Light Fair som startar imorgon.

Totalt beräknas den svenska möbelproduktionen till 25,3 miljarder kronor för 2019. Exportens andel av produktionen har ökat till 76 procent (19,3 miljarder) och över det senaste decenniet har exportandelen svarat för en uppgång med nästan tio procentenheter.
Ifråga om volym har exporten ökat från 14,9 till 19,3 miljarder kronor från 2010 till 2019, dvs med nästan 30 procent. (Se bifogad statistik).

- Den svenska möbelindustrin är i allra högsta grad beroende av exporten och exportandelen på 76 procent talar sitt tydliga språk. Allt fler länder får upp ögonen för svensk design och vad den står för, vilket är oerhört glädjande, säger Linda Löf, projektledare för branschutveckling möbler på TMF.

- Möbelindustrin och dess starka inhemska produktion är oerhört viktig för Sverige. Industrin sysselsätter cirka 13 000 personer – mestadels i mindre orter runt om i landet – och man satsar stenhårt på att styra om mot cirkulära affärsmodeller. Dessa komponenter lyfts som fokusområden i den nya exportstrategi som regeringen lanserade under hösten 2019. Det finns även en enorm passion i branschen, för hantverket och för att sätta riktigt bra produkter på marknaden.

Intresset för möbler och inredning syns även genom att svenskar köper allt mer möbler. Konsumtionen når totalt 27,1 miljarder kronor 2019, och har i likhet med exporten ökat med 29 procent om man går tio år bakåt. (Källa: SCB/HUI)

Se bifogad statistik som även ligger på TMF:s webbplats.

Läs mer om TMF:s mässaktiviteter på tmf.se/sflf2020.
Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, vänligen kontakta:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler