2007-02-06 10:13Pressmeddelande

Effektiv möbelindustri fortsätter att öka.

Svensk möbelindustri har fördubblat såväl produktion som export under en 10-årsperiod. Det producerades möbler för 22 miljarder kronor under 2006, en ökning med 5 % jämfört med föregående år. I Sverige exporteras mer möbler och delar till möbler än det importeras, och 2006 ökade exporten med 13 %, från 12, 8 till 14, 4 miljarder kronor. Största exportmarknaden är fortsatt Norge dit 30 % av möbelexporten går.

Ökningen är generell och beror bland annat på kontorsmöbelsegmentets starka återhämtning sedan de tuffa åren i början av seklet. Kontorsmöbelindustrin har huvudsakligen sin produktion i Sverige. Underleverantörssegmentet, det segment som benämns ”Delar till möbler”, är fortfarande det största möbelsegmentet i Sverige. Detta gäller både produktionsvärdet som värdet av export. I detta segment återfinns bland annat Ikeas underleverantörer.

Norge är fortsatt den viktigaste exportmarknaden med en andel på drygt 30 % följt av Danmark. För övrigt exporteras svenska möbler till framför allt länder inom EU, men även Asien och USA är marknader där de svenska möbelproducenterna är verksamma.

Officiell statistik för trä- och möbelindustrin med bearbetade uppgifter från SCB finns exklusivt på TMF: s webbplats, www.tmf.se

– Besök oss gärna under Stockholm Furniture Fair, vi finns i monter EH:04 i entréhallen. I montern visar vi bland annat plusmöbler –möbler med form och funktion.

–Diskussion om plusmöbler fredagen den 9 februari vid två tillfällen, klockan 10:00 och klockan 13:00 i konferensrum K 16/17. Läs mer i bifogad pressinbjudan.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Börje Pihlqvist, borje.pihlqvist@tmf.se, tfn 070-594 59 79.
Susanne Rudenstam, Information, susanne.rudenstam@tmf.se tfn 08-762 72 73.

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, möbler, snickerier, kök, fönster, dörrar, golv, trappor samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler