2012-11-23 09:04Pressmeddelande

Dubbel inspiration för möbelbranschen!

null

Formgivaren Staffan Holm inspirerade åhörarna. /Foto: TMF

En dag blev två – med dubbel inspiration och innehåll! 2012 introducerade Trä- och Möbelföretagen de nya Möbeldagarna (temadagar för möbelbranschen) med utökat program. Den 21-22 november, i Borås, fick deltagarna höra om alltifrån Möbelfakta och CSR, energieffektivisering, designtänk till innovationsstrategier. Samt att – ditt skrivbord i framtiden kan ersättas med 20 stycken…

Möbeldagarna är ett årligt event för verksamma i möbel- och inredningsbranschen som arrangeras av SP och TMF, 2012 för tredje året i rad.  Till årets upplaga hade nu också konceptet förnyats och TMF bjöd in till två dagar för nätverkande samt intressanta föredrag för branschen.

I vanlig ordning spände Möbeldagarna över en mängd olika områden; CSR- och socialt ansvarstänk, innovativa och miljöhållbara limsystem, energieffektivisering inom industriproduktionen, brandsäkerhet, textila trender samt material- och produktuveckling på Ikea.

TMF, ägare av nylanserade märkningssystemet Möbelfakta, berättade också hur systemet blivit allt mer angeläget i branschen – såväl för deklarerande producenter som för upphandlare.

Robotisering och automation går numera hand i hand med mer estetiska inslag och formgivning – något designern Staffan Holm illustrerade väldigt väl i sitt föredrag.

Klas Bengtsson/Bruce Uhler, SSC Forestry/Kähr, framhöll vikten av Fairtrade och FSC-märkning av träråvaran och hur viktig märkningen är för ditt företags varumärke utåt. Amerikanskfödde Bruce betonade inte minst att vi svenskar måste våga bli kaxigare, tro på vår industri och höga standard, och – framförallt – vad Sverige representerar i utlandet.

- Den svenska flaggan är utan tvekan ett mycket bättre varumärke än alla era varumärken tillsammans, sa han till åhörarna.

Bland de sista talarna var Kjell-Håkan Närfelt, chief strategy officer på innovationsmyndigheten Vinnova, som talade just utmaningar för innovation och hur man kan förbättra den och bredda begreppet. Ett av Vinnovas strategiska områden framöver är konkurrenskraftig produktion, men också att satsa extra mycket när det gäller tillväxt och innovation när det gäller medelstora företag.

En av de mest underhållande och tankeväckande föredragen hölls av Jonas Hurtigh Grabe, Veldhoen & co, som utmanade mångas bild av ett traditionellt kontorslandskap. Det nya aktivetsbaserade kontoret ska istället – i takt med ny teknik, flexiblare organisation, och mer projektorienterad arbetsuppgifter - anpassas
till olika sittmiljöer beroende på uppgiften för stunden.

Där du i framtiden kan bli av med ditt skrivbord men få 20 stycken tillbaka…

- Roligt att se att så många ifrån branschen var här, vi hoppas att föreläsningarna inspirerat, Det är oerhört viktigt med bra mötesplatser, kommenterade Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF, efteråt.
- Jag är väldigt nöjd med årets program och det bjöds något för alla inom möbelbranschen.

Några röster från dagen:
”Starkare underleverantörsled i Sverige, bättre konkurrens, högre automation, bättre miljöarbete, mer flexibel arbetsrätt, och inte minst, att ändra lagen om offentlig upphandling”
(Marcus Westdahl, vd EFG, hade en tydlig önskelista för möbelbranschen i sitt inledningsanförande)

”Vi stod i Borås för två år sedan och nylanserade Möbelfakta. Och nu har fördämningarna verkligen öppnat med nya deklarationer och förfrågningarna nästan dagligen”
(Anders Rosenkilde och Robin Ljungar, två av dem som jobbar med Möbelfakta på TMF)

"Jag fick ordentlig uppmärksamhet i Milano av svenska producenter vilket kändes lite konstigt. De kunde ju ha ringt direkt istället….”
(Designern Staffan Holm talade om sitt framgångsrika formgivande)

”Personfixeringen inom design tillhör gårdagen. Framtiden är snarare arbetsprocesser. Design har blivit en profession som blivit mer än en one-man-show, och det är ni producenter som kan styra den.”
(Leó Jóhannsson, LiU Carl Malmsten Furniture Studies)

”Du blir av med ditt skrivbord men får 20 tillbaka.”
(Jonas Hurtigh Grabe, Veldhoen & co)

”Det aktivitetsstyrda kontoret handlar om individuell frihet – var gör du jobbet och respektive uppgift bäst?”
(Jonas Hurtigh Grabe, Veldhoen & co)

”Jag vill bredda begreppet innovation. Det handlar inte om nya produkter och värden utan snarare om nya värden som är oerhört kundrelaterade.”
(Kjell-Håkan Närfelt, Chief strategy officer, Vinnova)

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Ask-Engström, chef Branschutveckling TMF, cecilia.ask.engstrom@tmf.se, tfn. 08-762 72 06

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler