2013-07-01 08:31Pressmeddelande

David Johnsson ny vd Trä- och Möbelföretagen

David Johnsson, nytiltredd vd i Trä- och Möbelföretagen

David tillträder i dag den 1 juli posten som verkställande direktör för bransch- och arbetsgivareorganisationen Trä- och Möbelföretagen - TMF. Uppdraget är att fortsätta vidareutveckla såväl organisationen TMF som förutsättningarna för en konkurrenskraftig trä- och möbelindustri.

David Johnsson, som bland annat läst juridik och nationalekonomi, har sedan 2005 varit förhandlingschef, och de senaste tre åren, även vice vd för TMF. Tidigare har han bland annat varit verksam som jurist och förhandlare på andra organisationer i byggnäringen.

- Jag är mycket glad över förtroendet och utmaningen, och jag ser fram emot att fortsätta arbeta för våra medlemmars konkurrenskraft - nu med ett bredare perspektiv än bara det arbetsrättsliga, säger David Johnsson.

- Det saknas inte utmaningar, konstaterar David vidare. Det ekonomiska läget på viktiga exportmarknader, och det låga inhemska byggandet påverkar våra branscher. Dock ser vi alltfler positiva signaler och jag bedömer förutsättningarna som mycket goda för den svenska trä- och möbelindustrin, säger David som just nu befinner sig på Gotland i startgroparna för politikerveckan i Almedalen.

För mer information vänligen kontakta:
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, 08-762 72 67
Susanne Rudenstam, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen, 070-2143772

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler