2013-03-15 09:15Pressmeddelande

David Johnsson ny vd för Trä- och Möbelföretagen

David Johnsson tillträder som vd i Trä- och Möbelföretagen den 1 juli 2013.

 

David tillträder den 1 juli 2013 med uppdraget att fortsätta vidareutveckla såväl organisationen Trä- och Möbelföretagen -TMF- som förutsättningarna för en konkurrenskraftig trä- och möbelindustri.

-  David har med sina personliga egenskaper och sin gedigna kunskap rätt bakgrund för att ta vid och fortsätta driva vår industris viktiga frågor framåt. Vi är övertygade om att David är rätt person att synliggöra Trä- och Möbelföretagens medlemmar, säger Ulf Adolfsson, ordförande i TMF.

David är sedan 2004 anställd i TMF som förhandlingschef, och är sedan 2010 också vice vd. David har haft en mycket aktiv del i att skapa den nuvarande organisationen, och han besitter en gedigen kunskap och kännedom om trä- och möbelindustrins företag.

Nuvarande vd Leif G Gustafsson går i pension den 1 juli efter att ha lett och utvecklat TMF sedan bildandet för snart tio år sedan.

För mer information:
Ulf Adolfsson, ordförande i Trä- och Möbelföretagen, 070-882 16 61
Leif G Gustafsson, vd Trä- och Möbelföretagen, 08-762 72 58

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler