2022-10-18 09:26Pressmeddelande

Dags för bostadspolitiska krafttag!

David Johnsson, vd på TMF.David Johnsson, vd på TMF.

Det är hög tid att ta krafttag i den insomnade bostadspolitiken – den nya regeringen har alla möjligheter till ett bostadspolitiskt reformarbete, ett viktigt led i att uppnå både integrations- och hållbarhetsmål. TMF, Trä- och Möbelföretagen, har nyligen lanserat ett bostadspolitiskt program – med åtskilliga förslag för bostadsminister Andreas Carlson (KD) att omedelbart ta vidare.

- I valrörelsen lyste bostadsfrågan med sin frånvaro till förmån för en rad populistiska utspel som skulle få ordning på Sverige. När dammet nu lagt sig och arbetet med budgeten tar vid är det hög tid att ta tag i bostadspolitiken på allvar, säger David Johnsson, vd på TMF, Trä- och Möbelföretagen.

Småhusbyggandet i Sverige är det lägsta på 100 år och lägre än i jämförbara länder. Givet att Sverige är ett av de länder i Västeuropa som har störst tillgång på mark per invånare och att befolkningen i stort sett har fördubblats på 100 år är detta märkligt.
Samtidigt är de bostadsområden som klassas som utsatta områden ofta höghusområden som domineras av hyresrätt. Vi vet från forskning att småhusområden skapar ett stort upplevt och verkligt inflytande som stimulerar engagemang, ansvar och medskapande. Småhus bidrar även till en mer hållbar utveckling. Elektrifieringen av bilismen gör vardagstransporterna kring bostadsområden utsläppsfria och den industrialiserade småhusproduktionen förbättrar möjligheterna till schyssta villkor och arbetsförhållanden i byggbranschen, samt en god produktivitetsutveckling som gynnar cirkularitet.

- Det är glädjande att regeringens samarbetsavtal innehåller reformer som syftar till ett breddat ägande men nu förväntar vi oss ett ordentligt krafttag i kommande budget för att sjösätta ett ordentligt bostadspolitiskt reformarbete. Det låga bostadsbyggandet är framför allt orsakat av finansiella hinder och brist på tillgång till attraktiv byggbar mark, här behövs krafttag, säger David Johnsson.

- Med Tidöavtalet har den nya regeringskonstellationen deklarerat att reformer som bidrar till breddat bostadsägande ska genomföras. För att få ordning på bostadspolitiken behöver dock småhusbyggandet öka. Boende i småhus ger trygghet, tillit och låga boendekostnader över tid. Det är inte konstigt att de flesta människor vill äga sitt boende. Ett första initiativ kan vara att ge länsstyrelserna i uppdrag att inventera förutsättningarna för ett ökat småhusbyggande i landets alla kommuner.

TMF:s bostadspolitiska program innehåller konkreta förslag för att sänka kostnaderna, förbättra den kommunala planeringen och effektivisera det statliga regelverket.
Här kan du läsa programmet i sin helhet:

För mer information, kontakta gärna:     
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070-916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Alexandra Hernadi
Kommunikationschef
Alexandra Hernadi