2022-11-08 12:01Pressmeddelande

"Dags att gå från ord till handling"

David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen (TMF).David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen (TMF).

Det är bra med satsningar på bostadsbyggandet, men mer omfattande investeringar på energieffektivitet och stöd till de företag som drabbas som hårdast hade varit önskvärt. Så kommenterar David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen (TMF), regeringens budget som presenterades idag.

Om bostadsmarknaden

Regeringen har tidigare aviserat att bostadspolitiken ska läggas om så att fler människor ska kunna förverkliga sina bostadsdrömmar. Framför allt har signalen varit att reformer som underlättar ägande ska initieras. Reformer för att öka tillgången till byggbar mark ska tas fram, och reglerna för att bygga ska förenklas betydligt. Kommunerna ska uppmanas och stimuleras att höja sin planberedskap, särskilt vad gäller småhus.

- Regeringen har en imponerande ambitionsnivå för bygg- och bostadspolitiken som faller i mycket god jord hos oss. Men nu är det dags att gå från ord till handling. En småhussatsning för att motverka fallet i bostadsbyggandet skulle rädda många jobb och bidra till att stabilisera svensk ekonomi, säger David Johnsson.

Om energieffektivisering

Skattereduktionen för installation av grön teknik förändras genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaderna. Den svenska trä- och möbelindustrin drabbas hårt av höga elpriser. 84 procent av TMF:s medlemsföretag har sin huvudsakliga verksamhet placerad inom elområde 3 och 4. Varsel och konkursansökningar har inkommit och fortsätter att inkomma.

- Förhoppningsvis står en mild vinter för dörren. Men oavsett råder det stor osäkerhet kring elprisets utveckling och det kommer att få mycket långtgående konsekvenser för hela samhällsekonomin, säger David Johnsson.

Ett särskilt stöd till energieffektivisering av hus med direktverkande el- eller gasvärme har offentliggjorts. Stödet för energieffektivisering belastar statsbudgeten med 380 miljoner kronor.

- Vi välkomnar genomtänkta satsningar på att underlätta för energieffektivisering av småhusbeståndet. Men vi saknar ett helhetsgrepp för energirenoveringar. Vi är övertygade om att långsiktighet och förutsägbarhet har större effekt än tillfälliga och osäkra punktinsatser, fortsätter David Johnsson.

Om företagandets villkor

Avdraget för forskning och utveckling förstärks, med en kostnad om 100 miljoner kronor. Från Svenska Kraftnäts flaskhalsintäkter kommer ett riktat elstöd på 2,4 miljarder kronor gå till elintensiva företag. I Tidöavtalet lyfts företagandet och produktivitetens roll fram före många andra reformområden. Men den företagare som läser budgeten lär bli besviken.

- Kompetensförsörjningen har under lång tid fungerat dåligt i Sverige. Här behövs ett mer omfattande arbetsmarknadspolitiskt reformarbete som jag saknar livstecken på i budgeten, avslutar David Johnsson.

För mer information, kontakta gärna: 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Alexandra Hernadi
Kommunikationschef
Alexandra Hernadi