2014-10-08 08:45Pressmeddelande

Cajsa Ivarsson – ett lyckat exempel med Yrkesintroduktionsavtalet

null

Cajsa Ivarsson har fått chansen på Snickarlaget. /Foto: Lina Alriksson

Tack vare Yrkesintroduktionsavtalet har 18-åriga Cajsa Ivarsson kunnat gå direkt från finsnickeristudier på hantverksprogrammet till anställning på Snickarlaget i Sävsjö.
- Det här är något helt annat än att lära sig samma sak i skolan. Man växer som människa av att få komma in i arbetslivet, säger hon till Trä & Möbelforum, TMF:s medlemstidning.

Yrkesintroduktionssatsningen har visat sig vara väldigt betydelsefull för de småländska företagen där den träbearbetande industrin har en stark ställning. En lång hantverkstradition kombineras i dag med en snabb högteknologisk utveckling och det skapar i sig ett utbildningsbehov. Behovet av arbetskraft är också stort på grund av en kommande generationsväxling.

Jan Björsell är platschef på Snickarlaget i Sävsjö vars huvudsakliga produkt är trätrappor. Han tycker att Yrkesintroduktionsavtalet fungerat utmärkt för deras del.

- Jag tycker det här är win-win. Arbetstagaren får visa upp sig och jobba och arbetsgivaren får kompensation för utbildningsdelen. Cajsa hade jobbat en påsk och haft sommarjobb hos oss och vi hade intrycket av att hon var duktig. Dessutom vill jag ha in lite fler tjejer över huvud taget, säger han till Trä & Möbelforum.

Även från TMF:s håll upplever man positiva effekter på den gemensamma YI-satsning med GS-facket och Industriarbetsgivarna som skett sedan avtalet infördes i oktober 2013.

- Det är en ny konstruktion på den svenska arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att ge företagen kunskap. Vi ser ett stort intresse och allt fler avtal. Med fortsatta informationsinsatser kan vi bli en viktig del av trä- och möbelindustrins kompetensförsörjning, utvecklar Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF.

Niclas Svensson, anställd projektkoordinator, håller med:

- Hela satsningen handlar om att förse växande företag med unga killar och tjejer som kan vara med och utveckla verksamheten.

Yrkesintroduktionsavtalet är en överenskommelse mellan TMF och GS-facket som riktar sig till ungdomar mellan 18 och 24 år som saknar relevant arbetslivserfarenhet. Det är ett slags lärlingssystem som kommit till; dels därför att det finns behov hos företagen att rekrytera, dels för att göra övergången från skola till näringslivet lite mjukare för ungdomar.

Trä & Möbelforum är TMF:s medlemstidning som utkommer med sex nummer/år.
Läs mer på Trä & Möbelforums webbplats; traomobelforum.se.  

För mer information, kontakta gärna:
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se
Niclas Svensson, projektkoordinator Yrkesintroduktion (YI), 0725-32 14 21
Cajsa Ivarsson, anställd på Snickarlaget i Sävsjö, 070-20 00 551
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler