2008-10-13 13:30Pressmeddelande

Byggnäringens recept för att mildra krisen

Den svenska staten har väldigt stark ekonomi i jämförelse med många andra länder. När vi nu är på väg mot en ekonomisk inbromsning finns det möjligheter att mildra krisen genom att återinföra ROT-avdraget och sänka byggmomsen. Dessutom behöver miljonprogrammet renoveras och därmed är det ett gyllene tillfälle att stimulera ett ökat byggande menar Trä- och Möbelindustriförbundet.


- Att återinföra ROT-avdrag har diskuterats under en längre tid. Men den förväntade ekonomiska utvecklingen framöver gör det till ett utmärkt tillfälle att skyndsamt återinföra ROT-avdraget, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Flera nationalekonomer, däribland Lars Calmfors professor vid Stockholms universitet, har också föreslagit att den svenska regeringen ska sänka momsen för att lindra effekterna av den ekonomiska inbromsningen.

- Vi kommer att behöva bygga mycket framöver för att inte hamna i akut bostadsbrist inom några år och därmed vore det bra om regeringen ser över möjligheten att även sänka byggmomsen för att öka byggandet den närmsta tiden, avslutar Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig TMF.


För mer information vänligen kontakta
Daniel Wennick, näringspolitisk rådgivare
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.seTrä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se. 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler