2013-03-09 08:19Pressmeddelande

Byggnads slår till igen

Byggnads har utökat sitt redan lagda och synnerligen omfattande konfliktvarsel. Varslet som redan från början är ett av de mest omfattande som lagts på svensk arbetsmarknad i modern tid behöver alltså enligt Byggnads uppfattning utökas ännu mer. Redan det är naturligtvis anmärkningsvärt.

Att lägga detta varsel under pågående medling precis innan det att medlarna skall lägga ett bud och innan det första varslet hunnit träda i kraft avslöjar dessutom att Byggnads aldrig haft för avsikt att medverka till en fredlig lösning av konflikten.  Hade Byggnads varit intresserade av en konstruktiv dialog hade man inte agerat på det här sättet.


För TMF: s medlemsföretag som redan nu lider hårt av iskall byggkonjunktur innebär det dessutom att man kommer att drabbas av ytterligare förseningar och kostnader när leveranserna till pågående byggarbeten av bland annat dörrar, fönster, golv, kök och badrum måste skjutas upp eller i värsta fall ställas in.  

- Att på detta sätt missbruka konflikträtten och riskera sina egna medlemmars försörjning är illa nog, men att dessutom straffa företag och riskera anställningarna för medarbetare i andra branscher som inte är inblandade i konflikten eller kan göra något för att påverka den är minst sagt upprörande säger TMF:s förhandlingschef och vice vd David Johnsson i en kommentar.

För mer information, vänligen kontakta:
David Johnsson, förhandlingschef v vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler