2013-02-28 14:28Pressmeddelande

Byggnads missbrukar konflikträtten

Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, har lagt ett varsel, som både slår mot tredje man och som dessutom vittnar om bristande samhällsansvar. Flera samhällsviktiga infrastruktursatsningar, till exempel äldreboende, sjukhus och vägbyggen, kommer att stängas om konflikten bryter ut, och medlemmar i Trä- och Möbelföretagen, TMF, drabbas.

Inget av TMF:s medlemsföretag är direkt utpekade i varslet men många av dem kommer att drabbas mycket hårt. Ett stort antal av TMF:s medlemsföretag levererar material, exempelvis kök, dörrar, fönster golv och badrum till olika byggen, och dessa leveranser kommer nu att stoppas.

TMF:s medlemsföretag är inte parter i Byggnads kollektivavtal eller i Byggnads kollektivavtalsförhandlingar och kan heller inte göra någonting för att påverka dem.  Dessa företag har genom TMF:s kollektivavtal betalt för en fredsplikt som nu i verkligheten visat sig värdelös eftersom de likväl kan komma att drabbas mycket hårt av en konflikt på ett helt annat avtalsområde.

- Det är minst sagt stötande att Byggnads på detta sätt utnyttjar de internationellt sett oerhört generösa svenska konfliktreglerna, säger TMF:s vice vd och förhandlingschef, David Johnsson, i en kommentar.

Konflikthotet kommer dessutom i en situation när byggandet redan ligger på synnerligen låga nivåer och byggbranschen samt många av dess leverantörer kämpar för sin överlevnad.

- Byggnads tar en oerhörd risk och visar med sitt varsel att man inte är beredda att ta något som helst samhällsansvar, säger TMF:s vd Leif G Gustafsson.

- Det måste vara besvärande för LO-kollektivet att högavlönade förbund som Byggnads ständigt utnyttjar övriga LO-förbund för sin egen vinning. Byggnads agerande riskerar jobben hos medlemmar i andra LO-förbund som inte är inblandade i Byggnads konflikter.

För mer information, vänligen kontakta:
David Johnson, vice vd och förhandlingschef TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
Leif G Gustafsson, vd TMF, 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler