2009-09-30 09:23Pressmeddelande

Byggkostnad lågt prioriterat i kommuner

När kommuner väljer byggherre är det pålitlighet och referenser som är viktigast, både byggkostnad och miljöanpassat byggande hamnar längre ner. Det rapporterar Ekonomiekot tisdagen 29 september. TMFs kommunenkät visar att 33 av 75 av kommunrepresentanter rankar pålitlighet och referenser högst. God ekonomi är det näst viktigaste kriteriet vid val av byggherre.

- Resultatet av enkäten är förvånande med tanke på lagen om offentlig upphandling där det krävs att kommuner ska välja det mest kostnadseffektiva alternativet. Dessvärre finns ingen lag om offentlig utförsäljning, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Vid val av byggherre i exploateringsavtal står det fritt för kommunen att utgå från andra kriterier än kostnad. Frågan är viktig för TMF eftersom en mer konkurrensutsatt marktilldelning skulle öppna för nya aktörer och därmed sänka byggkostnaderna.

- Det är tydligt att det behövs en diskussion om hur kommunerna agerar när de säljer mark. Kommunerna har planmonopol och deras åsikter blir avgörande för framtida bebyggelse, avslutar Daniel Wennick, chef för Trähus inom TMF.

Foto: Derome

För mer information vänligen kontakta

Leif G Gustafsson, vd

070-492 73 20, leif.gustafsson@tmf.se

Daniel Wennick, chef Trähus

070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.

TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler