2011-03-10 09:36Pressmeddelande

”Byggindustrin förtjänar långsiktiga spelregler”

Bostadspolitiken saknar en långsiktig och tydlig färdriktning. Det menar trähusgruppen inom Trä- och Möbelföretagen. Nu ser man ett behov av en person inom regeringen som granskar alla förslag på bostadsområdet ur ett kostnadsperspektiv för att klara av ett nödvändigt, ökat bostadsbyggande.

- Byggindustrin förtjänar långsiktiga spelregler. För närvarande kommer en hel drös förslag från olika regeringsföreträdare. Ena dagen är det amorteringskrav på bolån och nästa dag kommer förslag om minskad energiskatt, säger Daniel Wennick, chef Bygga inom TMF.

Utöver förslag om en minskad energiskatt menar TMF Trähus att det förekommer en del motsägelsefulla uttalanden och beslut. Ett exempel är att Boverket ställer energikrav som gör det dyrare att bygga mindre hus men även att Energimarknadsinspektionen har infört en kraftig höjning av elanslutningsavgifterna.

- Den enda lösningen är att alla bostadsfrågor samlas hos bostadsministern. Regeringen är på rätt väg men det är en lång bit kvar, avslutar Daniel Wennick, chef Bygga inom TMF.


För mer information:
Daniel Wennick, chef Bygga inom TMF
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med företagen arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler