2013-11-20 16:10Pressmeddelande

Bülow tar över möbelbranschens styrgrupp

I samband med möbelbranschens temadag, Möbeldagen i Borås, hade branschens möbelstyrgrupp sitt årsmöte. Lars Bülow, designambassadör, möbelformgivare och numera vd på Lammhults, tar över som ordförande.

- Det känns mycket stimulerande att bli vald. Intresset för möbler och inredning växer stadigt och blir allt viktigare för vårt välbefinnande både i hemmet och på arbetsplatsen. Det ger ett guldläge för vår bransch, säger Lars Bülow.

En av de frågor Lars Bülow vill driva är strävan att behålla kärnan av möbelindustrin i Sverige. Han ser med oro på den utveckling som sker i t.ex Danmark, där snart all produktion är utflyttad.

- Jag vill även att vi lyfter fram och förtydligar designerns betydelse i möbelbranschen, inte som en excentrisk konstnär utan som en viktig lagspelare i en industriell process. Vidare måste vi fortsätta arbetet med att försvara originalet mot piratkopiorna.

- Det är väldigt glädjande att Lars blir ordförande. Han är en känd profil som har lång erfarenhet från branschen och han kommer att vara en tillgång i vårt arbete. Lars har även en unik kombination med bakgrund från såväl designvärlden som från att leda möbelföretag, säger Cecilia Ask Engström, möbelansvarig samt chef för branschutveckling på TMF.

Under årsmötet valdes även Maria Lehmann, försäljnings- och marknadschef på Skandiform, in i styrgruppen.

FAKTA: Möbel-Sveriges bransch- och arbetsgivarorganisation, Trä- och Möbelföretagen, har en möbelsektion som leds av en styrgrupp. Styrgruppen är representerad av ledamöter inom segmenten hemmöbler, möbler för offentlig miljö, kontorsmöbler samt designmöbler. Styrgruppen fastslår målen för TMF:s möbelsektion.

För möbelstyrgruppens sammansättning 2013-2014, klicka på följande länk;
http://www.tmf.se/bransch/mobler/styrgrupp

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Bülow, vd Lammhults, lars.bulow@lammhults.se, tfn. 0727-15 05 25
Cecilia Ask Engström, chef Branschutveckling TMF, cecilia.ask.engstrom@tmf.se, tfn. 08-762 72 06
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, anne.radestad@tmf.se, tfn. 08-762 72 04

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler