2008-03-19 09:55Pressmeddelande

Bra ambitioner i regeringens skogspolitik

Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, är positiva till många av de initiativ som föreslås i regeringens proposition ”En skogspolitik i takt med tiden” som blev offentlig under gårdagen. Den bild som regeringen presenterar klargör att de har förstått vikten av att öka uttaget av skogsråvara för att klara behovet från såväl bioenergisektorn som den träförädlande industrin. Regeringen bör samtidigt analysera de stöd som riktas till bioenergisektorn som har lett till snedvriden konkurrens mellan den träförädlande industrin och bioenergisektorn.
– Det är bra att jordbruksminister Eskil Erlandsson genom presentationen av gårdagens skogspolitiska proposition visar att de förstår vikten av ett ökat utbud av skogsråvara för såväl klimatet som träindustrin. Ambitionerna som utrycks gällande till exempel ökad gödsling, stubbavverkning och användning av grot är bra, menar Leif G Gustafsson, vd TMF.

TMF har redan träffat representanter för klimatberedningen och Finansdepartementet för att framföra bland annat vikten av ett ökat uttag av skogsråvara. Denna fråga har diskuterats under en längre tid och även om ambitionerna i skogspropositionen är bra måste nu takten för genomförandet öka.

– För flera av förslagen som handlar om ett ökat uttag av skogsråvara föreslås vidare utredning och analys. Det har industrin självfallet förståelse för men nu behövs det agerande för att lösa både hotet mot klimatet och industrin, avslutar Leif G Gustafsson, vd TMF.


För mer information vänligen kontakta:
Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se
Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler