2008-11-03 10:38Pressmeddelande

Boverkets prognoser överoptimistiska

Boverket har halkat efter när konjunkturen viker. Inte förrän i oktober justerade det ned sina bostadsprognoser trots att det långt tidigare var klart att byggandet skulle minska avsevärt. Bakom de överoptimistiska prognoserna ligger en bristande förankring inom industrin. Boverket har prognostiserat att det kommer att byggas 10 500 småhus nästa år men enligt småhustillverkarnas branschorganisation TMF bör prognosen vara närmare 7000 småhus, vilket är i nivå med byggandet 2001. TMF skickar nu ett brev till bostadsminister Mats Odell för att förse regeringen med ett mer realistiskt beslutsunderlag.
- Den överoptimistiska prognosen innebär att regeringen har fel beslutsunderlag vid bedömningar av statsfinanserna och den allmänna konjunkturen, vilket självfallet är allvarligt menar Leif G Gustafsson, vd TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet.

Samtidigt är TMF överens med Boverket om bedömningar gällande bostadsbristen i landet. Hälften av landets kommuner rapporterar till Boverket att de har bostadsbrist. Bostadsbristen kommer också att bli ännu värre inom kort när de stora ålderskullarna från slutet på 80-talet och början på 90-talet gör intåg på bostadsmarknaden. Det är förödande att byggnäringen förlorar produktionsresurser och kompetens under finanskrisen samtidigt som vi ser en ökad brist på bostäder.

- Regeringen och landets kommuner måste ta sitt ansvar och säkerställa att vi inte får akut bostadsbrist inom kort. TMF är övertygade om att bostadsbristen i storstadsområdena kommer att bli en stor valfråga redan 2010, avslutar Leif G Gustafsson.


För mer information vänligen kontakta
Daniel Wennick, näringspolitisk rådgivare
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se
Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler