2017-02-16 07:32Pressmeddelande

Boverkets förslag på energikrav riskerar att slå hårt mot husköpare

null

Boverkets förslag på skärpta energikrav för nybyggnation riskerar att ge mycket stora kostnadsökningar för husköpare.
- Det är framförallt förstagångsköpare, ofta unga barnfamiljer, som kommer att drabbas. Eller pensionärer som flyttar till ett mindre enplanshus, säger Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling på Trä- och Möbelföretagen och adjungerad professor i konstruktionsteknik vid Lunds universitet.

Trä-och Möbelföretagen, TMF, har - tillsammans med SP/RISE (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) - analyserat Boverkets remissförslag om skärpta kravnivåer och kommit fram till att kraven blir svåra att genomföra när det gäller mindre hus, särskilt enplanshus.
Dagens kravnivå har utgångspunkt på 55 kWh/m2 år för ett elvärmt hus och Boverket föreslår 35 kWh/m2år från och med år 2021.

TMF har sedan länge arbetat med att hitta och genomföra energieffektiva lösningar för att minska energiförbrukningen i nybyggda hus, och det finns andra och betydligt bättre metoder än Boverkets förslag.
TMF anser dessutom att Boverket underskattar produktionskostnaderna i sin konsekvensanalys. Boverkets förslag medför att många populära husmodeller måste gå över till dyrare uppvärmningssystem och förbättrade klimatskal – vilket ger kraftigt ökade produktionskostnader som blir väldigt kännbara för enskilda konsumenter.

- Boverket hävdar att kostnaderna ökar med 2-4 procent medan vår analys och beräkning snarare visar en kostnadsökning på 10-15 procent för ett mindre enplanshus. Det innebär 200 000-300 000 kronor per hus. Bostadsbyggandet riskerar dessutom att hämmas på grund av de ökade produktionskostnaderna, i kombination med andra åtgärder på bostadsmarknaden, säger Anders Rosenkilde.

TMF har - med hjälp av SP/RISE – tagit fram ett remissförslag på alternativa och genomförbara energikrav, som bland annat visar hur skärpningarna i energikraven 2021 kommer påverka några olika typhus. TMF är även initiativtagare till ett Innovationskluster för energieffektiva småhus.

Ta del av TMF:s bifogade remissförslag.

Fakta: Boverket planerar att införa de nya energikraven i två steg; 1 april 2017 med nya definitioner enligt EU-direktiv men i stort samma krav som nu och som steg två en skärpning 1 januari 2021 som ska uppfylla EU-direktivet om Nära Nollenergi.

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler