2010-08-05 13:57Pressmeddelande

Bostadsfrågan viktig i Stockholmsvalet

Första- och andragångsväljare i Stockholms län anser att bostadsfrågan är den fjärde viktigaste frågan i höstens val, frågor som sysselsättning och integration är mindre viktiga. Skillnaderna mot Göteborg och Malmö är stora där frågan inte anses vara lika viktig. Fredrik Reinfeldt har också större förtroende i bostadsfrågan än samtliga partiledare inom de rödgröna tillsammans. Detta framkom i TMFs undersökning riktad till ungdomar genomförd på uppdrag av Novus Opinion.

- Det är tydligt att de politiska partierna i Stockholms län har mycket att vinna på att profilera sig i bostadsfrågan. Bland de yngre väljarna är det också många som bestämmer sig sent så det finns fortfarande tid kvar att komma med något förslag i denna fråga, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Undersökningen visar också att majoriteten av ungdomarna inte tycker att något parti står för den bästa bostadspolitiken. Ett annat intressant resultat är att ungdomar som bor i Stockholms stad är mindre intresserade av villa i framtiden än de som idag bor i Stockholms län även om villa/radhus är det absolut populäraste sättet att bo i framtiden i såväl länet som staden.

- Det framgår tydligt i undersökningen att många Stockholmsungdomar gärna bor i villa i framtiden även om de inte gör det idag. Villa är det populäraste sättet att bo för såväl ungdomar i Stockholms stad som länet framöver. Det är något som Stockholmspolitikerna bör planera för, avslutar Daniel Wennick, chef Bygga inom TMF.

Rapporten finns att ladda ner på TMF:s webbplats www.tmf.se.

För mer information vänligen kontakta

Daniel Wennick, chef Bygga inom TMF
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Leif G Gustafsson, vd TMF
070-492 73 20, leif.gustafsson@tmf.se

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler