2013-03-07 15:25Pressmeddelande

Bolånetak - fel sätt att kompensera bristfällig bostadspolitik

Finansinspektionen konstaterar på en presskonferens idag att bolånetaket fungerar – en uppfattning som Trä- och Möbelföretagen (TMF) inte delar. TMF anser att bolån ska amorteras och att amortering är ett bättre skydd mot hushållens överbelåning än nuvarande system med evighetslån och bolånetak. Bolånetaket är också det största hindret för att byggandet av småhus åter ska komma i gång.

Bolånetaket som infördes för två år sedan är det enskilt största hindret för unga familjer att skaffa boende och att etablera sig i tillväxtområden, områden där arbete och framtid finns. Det är också det största hindret för att byggandet av småhus åter ska komma i gång. Bolånetaket innebär att 15 procent av kostnaden för en ny bostad ska betalas kontant. Resten får man låna av banken. En familj i början av bostadskarriären saknar ofta kontanta medel, även om de kan ha mycket god inkomst. Systemet med bolånetak innebär en ökning av blancolån, ett lån med minst den dubbla räntan. Det visar sig att blancolånen snabbt amorteras av, men ett blancolån på 350 000 (maxbeloppet för blancolån och ungefär hälften av kontantinsatsen till en normalvilla i Stockholm)kostar en familj drygt 1000 kr mer i månaden i ränta än för ett vanligt bostadslån med nuvarande räntenivåer.

- Givetvis är det bättre för hushållen att amortera än att göda bankernas blancolåneaffärer. Ökat krav på amortering medför att de som inte har råd att betala av sitt lån inte heller lånar pengar. De som har intäkter och klarar att amortera kan däremot gå vidare och skaffa sig det boende de önskar, säger Gustav Edgren, ansvarig för trähusbranschen på TMF.

Tidigare var det en självklarhet med tidsbestämda amorteringstider. Det gav också en bättre balans i tillgång och efterfrågan av bostäder. I dagens situation, med nästintill obefintlig inflation är kravet på amortering än mer befogat.

- Att behovet av att öka bostadsbyggandet i framför allt tillväxtregioner är bortom allt tvivel, byggandet ligger på en rekordlåg nivå och är nu ett allvarligt hot.Utan en fungerande bostadsmarknad blir det omöjligt för företag att attrahera och anställa kompetent personal, säger Leif G Gustafsson, vd TMF.

Bolånetaket hämmar bostadsbyggandet, och därmed tillväxten. I Sverige har vi en brist på 250 000 bostäder och den bristen ökar varje år med minst 25 000. För att öka bostadsbyggandet krävs fler förändringar än amorteringskrav i stället för bolånetak, men är den mest betydelsefulla åtgärden. För övrigt behövs en sund och långsiktig bostadspolitik, och framförallt behöver kommunerna se till att få fram byggbar mark.

För mer information, vänligen kontakta:
Leif G Gustafsson, vd TMF, 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se
Gustaf Edgren, ansvarig branschutveckling trähus TMF, 0708 19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler