2008-10-15 13:42Pressmeddelande

Bankerna ska enligt lag sänka räntemarginalerna

De svenska bankernas marginaler för de rörliga bolånen får inte öka vid generella höjningar som utannonseras i dagspressen enligt konsumentkreditlagen. Lagen innebär att bankerna får överföra ökade kostnader på sina kunder men inte höja räntan mer än ökningen av bankernas kostnader. TMF utgår från att marginalerna återgår till det normala när finansturbulensen är över.


- Bankerna återgår säkerligen till mer normala marginaler för sina rörliga bolån när turbulensen är över. Men om bankerna inte justerar ned sina marginaler kommer vi att kräva att Finansinspektionen och finansmarknadsminister Mats Odell tillser att konsumentkreditlagen efterföljs, menar Leif G Gustafsson, vd TMF.

Enligt Boverkets indikatorer sker nu en inbromsning av byggandet trots att bostadsbristen ökar i landet. När vissa delar av bostadsbeståndet rivs och stora ålderskullar födda i slutet på 80-talet och början av 90-talet gör intåg på bostadsmarknaden kommer det att behöva byggas ännu mer.

- En akut bostadsbrist väntar om byggandet avtar framöver. Vi måste hjälpas åt för att skapa goda förutsättningar för byggandet i landet, avslutar Leif G Gustafsson.


För mer information vänligen kontakta
Daniel Wennick, näringspolitisk rådgivare
070-679 72 01, daniel.wennick@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler