2022-12-21 09:43Pressmeddelande

Avtalsyrkanden växlade mellan TMF och fackliga motparter: ”Tydliga tecken på en konjunkturnedgång som sprider sig”

På förmiddagen bytte TMF yrkande med sina fackliga motparter (GS-facket på bilden) och därmed är avtalsrörelsen Avtal 2023 igång.  /Foto: TMFPå förmiddagen bytte TMF yrkande med sina fackliga motparter (GS-facket på bilden) och därmed är avtalsrörelsen Avtal 2023 igång. /Foto: TMF

Under förmiddagen växlades avtalsyrkanden mellan Trä- och Möbelföretagen, TMF, och de fyra fackliga motparterna GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörerna respektive Ledarna och därmed är avtalsrörelsen i gång. Yrkanden avser Träindustri- respektive Stoppmöbelindustriavtalen, för både arbetare och tjänstemän, och tar fasta på avtal som värnar företagens villkor att hantera krisen för ökad trygghet för både företag och arbetstagare.

Efter jul- och nyårshelgerna inleds 2023 års löneförhandlingar som berör miljoner löntagare, 10 000-tals företag och hela Sveriges ekonomi. Grunden för förhandlingarna är Industriavtalet som lagt riktmärket för svensk lönebildning under 25 års tid.
När avtalsrörelsen nu drar i gång är utgångsläget betydligt allvarligare än på länge.

- TMF:s utgångspunkt för förhandlingarna är en längre avtalsperiod i kombination med en nivå som bidrar till stärkt konkurrenskraft. Det är första gången på mycket länge som förhandlingarna sker i en höginflationsekonomi och med en så pass orolig omvärld, Mot den bakgrunden är det orimligt med industrifackens rekordhöga lönekrav på 4,4 procent, säger Anna Freij, förhandlingschef på TMF.

På TMF:s område pekar prognoserna på att bostadsbyggandet stannar av helt redan under första kvartalet 2023. Hustillverkarna har under hösten 2022 drabbats av dramatiska tapp i orderingång och har som konsekvens varit tvungna att vidta omfattande varsel. Sett till branscher är TMF:s och GS medlemmar tydligt överrepresenterade i varselstatistiken.
TMF ser tydliga tecken på att konjunkturnedgången även sprider sig till byggmaterialleverantörerna. Medlemsföretag inom TMF som verkar inom andra industrigrenar drabbas hårt av kostnadsökningarna och behöver vidta motsvarande kostnadsbesparande åtgärder.

Förutom högre löneökningstakt kräver facken en låglönesatsning vilket är problematiskt ur två perspektiv. Dels bidrar det till att öka företagens lönekostnader generellt, dels höjs trösklarna för de som idag vill in på arbetsmarknaden.

- Vi förstår att medarbetarna i våra medlemsföretag har en tuff ekonomisk situation, men en tillfällig lönekompensation skulle bita oss alla i svansen. Den spär på och förlänger inflationen, vilket dels devalverar värdet av en kompensation, dels försvårar företagens möjligheter att klara konkurrensen. Det skulle leda till fler företag som inte klarar sig och det redan ökande antalet varsel skulle accelerera, säger Anna Freij.

Majoriteten av TMF:s medlemsföretag är mindre arbetsgivare med begränsade möjligheter att långsiktigt hantera ökande kostnader och minskad efterfrågan.

- Får företagen bästa möjliga villkor att hantera krisen blir fler arbetstillfällen kvar och vi kommer snabbare tillbaka till tiden med god reallöneökning och ökad trygghet. Därför måste förhandlingarna utgå från det allvarliga ekonomiska läge vi befinner oss i. Det är tufft kortsiktigt men kommer att gynna företag, anställda och hela samhället i ett längre perspektiv, säger TMF:s vd David Johnsson.

Läs mer om avtalsrörelsentmf.se/avtal-2023.

För mer information, kontakta gärna:
- Anna Freij, förhandlingschef TMF, 072-534 72 18, anna.freij@tmf.se
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070-916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Alexandra Hernadi
Kommunikationschef
Alexandra Hernadi