2013-04-02 13:10Pressmeddelande

Avtal klart för trä- och möbelindustrin

David Johnsson, vice vd och förhandlingschef Trä- och Möbelföretagen.

Överenskommelse om nya kollektivavtal har nu träffats för trä- och möbelindustrierna. Avtalen ger löneökningar på 6,8 % över 36 månader.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – har liksom övriga arbetsgivare inom Industrin under gårdagen och natten fortsatt förhandlingarna med biträde av OpO, och nu är parterna överens. Det innebär att överenskommelse om nya kollektivavtal har träffats för den träförädlande industrin och möbelindustrin. Överenskommelsen ger ett treårigt avtal  och innebär kostnadsökningar på sammantaget 6,8 % över avtalsperioden.

David Johnsson, vice vd och förhandlingschef TMF lämnar följande kommentar:

-  Min uppfattning är fortsatt att nivån på 6,8 % är mycket hög mot bakgrund av det ansträngda läget trä- och möbelindustrierna befinner sig i, kostnadsökningarna försvårar och försämrar för företagens internationella konkurrenskraft. Dock är avtalslängden på tre år värdefull för våra medlemmar, och vi väljer därför att komma överens på den här nivån. Den ger stabilitet, och ger företagen möjlighet att under kända villkor arbeta för att återställa lönsamhet och planera framåt.

-  Vi är också nöjda med att vi kunnat ta ett stort steg framåt mot modernare och mer verklighetsanpassade avtal. Att arbetsgivaren vid behov kan införa varierad eller säsongsanpassad arbetstid har varit vår utan jämförelse viktigaste fråga. Det känns givetvis mycket bra att införa det och dessutom utöka möjligheten till visstidsanställning. 

De nya avtalen träder i kraft den 1 april 2013 och löper fram till den 31 mars 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
David Johnsson, vice vd förhandlingschef TMF, tfn 070-597 72 67
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 070-214 37 72

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler